Turneringer

Turneringsutvalg

Turneringsutvalget har ansvaret for å koordinere all konkurranseaktivitet i klubben.

Utvalget ledes av Ingarth Kallevik som kan kontaktes på tlf: 92843277 eller e-post: ingarth.kallevik@bjaavanngk.no

Turneringsutvalget 2021
Leder: Ingarth Kallevik
Medlemmer:
Anne-Marie Schumann
Lasse Eidskrem
Jørn Hannevik
Margot Pedersen
Jan Dahl
Jonas Lønn
JR Rep Odd Terning

Utvalgets største oppgave er å arrangere klubbmesterskap for alle klasser.
Som en av landest beste baner får Bjaavann hyppige henvendelser fra NGF og NSG om å påta seg arrangement med nasjonalt tilsnitt, noe vi ofte gjør.


Turneringsutvalget samarbeider tett med Dame-, Junior- og Miljøutvalget. Kort sagt med de fleste.
Vi er overbevist om at konkurransene binder medlemmene sammen og har stor betydning for miljøet i klubben.

Samtidig bestreber vi oss på en effektiv og rasjonell avvikling av alle turneringer, slik at ikke banen blokkeres unødig for vanlig spill.