Turneringer

Turneringsregler

For all turneringsvirksomhet gjelder:
  • Golfreglene
  • Generelle konkurransebestemmelser (kapittel 2 i NGFs Spill og bestemmelser 2022)
  • World Handicap System
  • Regler for amatørstatus (Nye regler fra 1. januar 2023) Les her
  • NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12
  • NIFs sanksjons- og straffebestemmelser – NIFs lov kapittel 12
  • NIFs bestemmelser om barneidrett
  • Bjaavann turneringsbestemmelser
  • Lokale regler
Turneringsledelse & Ansvar
Turneringsutvalget utpeker en ansvarlig turneringsleder til hver turnering. Terminliste med ansvarlig turneringsleder fremkommer i GolfBox. Den ansvarlige turneringslederen avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringsutvalget blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.


Påmelding til turneringene:
Påmelding skjer gjennom GolfBox. Påmelding kan også gjøres ved henvendelse til turneringsleder eller proshop som legger inn påmelding via GolfBox.
Betaling skjer ved påmelding, ingen unntak.


Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfrist for hver enkelt turnering er angitt i GolfBox under bestemmelser og praktiske opplysninger. Spiller som er påmeldt ved fristens utløp er forpliktet til å betale startkontingenten. Når påmeldingsfristen er utløpt vil det kun være mulig for turneringsledelsen å etteranmelde deltagere til turneringen så fremt det er ledige plasser.


Antall deltagere
Maks antall deltagere i klubbturneringer er normalt 172 ved løpende starttider men det fremkommer i GolfBox for den enkelte turnering. Ved flere påmeldinger enn hva det fremkommer av maks deltagere, praktiseres ventelister. Hovedsakelig rangeres ventelisten etter påmeldingstidspunktet. Turneringsledelsen kan i enkelte tilfeller ta beslutningen om å fravike det fastsatte maksantallet for turneringen og ta med spillere fra ventelisten hvis det lar seg gjøre.


Hvem kan delta:
Hovedsakelig er alle klubbturneringer arrangert av Bjaavann Golfklubb. Klubbturneringer er åpne for alle så lenge de har et gyldig medlemskap og at årets kontingent er betalt. Om turneringen er kun for medlemmer av Bjaavann Golfklubb, en såkalt «lukket» turnering, vil dette fremkomme av Golfbox.

Juniorer fra og med det året de fyller 13 år kan delta i alle klubbens turneringer. I turneringer uten nybegynner- eller juniorklasse må de ha et HCP på 36,0  eller lavere for å kunne delta. 

Utslagssted
Bjaavann Golfklubb har 6 forskjellige utslagssteder, 39,44,52,56,61 og 64

Ved valgfritt utslagsted på turnering, så kan hvilket som helst utslagssted benyttes.

Startlister:
Startlisten blir generert og offentliggjort av turneringsledelsen så snart som mulig etter at påmeldingsfristen har gått ut. Fortrinnsvis ikke senere enn klokken 21:00 dagen før turneringen.


Startkontingent:
Startkontingenter kan variere fra turnering til turnering og fremkommer under informasjonsfeltet i GolfBox. For deltagere som ikke er medlem av klubben eller har medlemskap u/spillerett, skal det betales greenfee i tillegg til startkontingent. Greenfee pris finner du også under informasjonsfeltet i GolfBox.


Registrering:
Alle deltagere må registrere seg senest 30 min. før start.


Avmelding:
Avmelding skal skje før påmeldingsfristen går ut. Avmelding (med gyldig grunn) som skjer etter påmeldingsfristen gått ut gjøres kun til turneringsleder så snart deltaker vet at han/hun ikke kan delta. Gyldig grunn avgjøres av turneringsleder.

Ved gjentatt avmelding uten gyldig grunn eller manglende oppmøte (NS) kan spilleren bli utestengt i opp til de tre neste turneringene. Det er Turneringsutvalget som fastsetter eventuelle utestengelser.
Om en spiller ikke fullfører turneringen uten gyldig grunn (NR) blir den spilleren automatisk avstengt fra den neste klubbturneringen (gyldig grunn avgjøres av turneringsleder).
Om spilleren ikke er enig i avgjørelsen om utestenging som Turneringsutvalget har besluttet, kan vedtaket klages inn for klubbens styre. Da vil det være styret i klubben som tar den endelige avgjørelsen om vedtaket. Alle klager må sendes skriftlig til styret.

Spilleavbrudd; Gjenopptagelse av spill.

Alle turneringer kan avlyses hvis baneforholdene eller værforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen/banemannskap, ikke er forsvarlig. Om spillet, ifølge turneringsledelsen, må avbrytes i en turnering vil følgende lydsignal høres: Tre korte lydsignaler (som gjentas) Hullet kan spilles ferdig, men spillerne kan også avbryte spillet omgående. De må da markere sin balls posisjon og så gå til klubbhuset og avvente nærmere beskjed fra turneringsledelsen. Om/når spillet kan gjenopptas lyder to korte lydsignaler (som gjentas).


Cut:
Turneringer som går over flere dager og det skal være cut, gjøres dette med lik prosentberegning i alle klasser. Det skal minimum være 7 deltagere i alle klasser uavhengig cut.

Score: Fylles inn elektronisk under turnering via den linken man får på sms / mail. Det holder at 1 i gruppa bruker elektronisk score registrering, men det skal skrives manuelt scorekort som blir signert av spiller og markør dette skal leveres inn. De skal sjekke før signering, man trenger ikke sjekke med den elektroniske da den blir rettet ved feil av TL.
Scorekortet er den gjeldende scoren, og retter eventuelle feil i den elektroniske føringen.
I turneringer med scorekort mottak, skal spillerne gå rett inn dit når man er ferdig med runden for å gå igjennom scoren der.


Avgjørelse like resultater:
Ved lik score i turneringer som spilles med handicap rangeres resultatlistene som hovedregel etter Spillehandicap. I enkelte turneringer som spilles uten handicap, som for eksempel Klubbmesterskap o.l. rangeres resultatlistene etter matematisk metode (siste 18, 9, 6, 3 og 1 hull ifølge hullenes rekkefølge på scorekortet). Om turneringen er satt opp med omspill, spilles hull 18 frem til det kåres en vinner.


Klasser / spille form
Det må være minimum 7 deltagere for at det skal bli en egen klasse. Er det ikke nok deltagere slås klassen sammen med en annen og passende klasse.
Det står oppført i turneringsbestemmelsene, hvilke klasser som gjelder.
Dette gjelder ikke de som har over 36,0 i HCP.


Premiering:
I klubbturneringer skal i hovedsak 20% av startfeltet i alle klasser premieres, minimum 3 premier. De første 3 plassene premieres i hovedsak med gavekort fra ProShopen. Størrelsen på premiene reguleres ut fra antall deltagere i de enkelte klassene. I klasser hvor det er mer enn 3 premier, kan dette være både produkter, gavekort fra ProShop eller gavekort fra samarbeidspartnere.

Premieutdeling skjer som regel etter alle scorekortene er registrert og resultatliste foreligger. Er premiemottaker ikke til stede på premieutdelingen vil premien bli lagret i ProShopen og må hentes innom 30 dager, ellers tilfaller premien klubben.
Såkalte «trekkepremier» går kun til deltagere som er til stedet på premieutdelingen. Trekkes det ut noen som ikke er til stedet, gjøres trekningen på nytt.

Unntak fra de allmenne turneringsbestemmelsene finnes i enkelte turneringer og står da tydelig i den enkelte turneringens bestemmelser. Turneringsutvalget anbefaler at du alltid leser gjennom turneringsbestemmelsene (med turneringstekst) for hver enkelt turnering i GolfBox så du ikke går glipp av viktig informasjon.

Turneringsreglene er godkjent av Norges Golfforbund 
Mvh 
Turneringsutvalget. 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her