Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER     

        revidert 1. april 2019             
 
En kortversjon av disse reglene er trykket på scorekortet.

 
Områder med vann på generelt område som ikke er merket behandles som rødt straffeområde. Når grensen til et vann ikke er definert av merker, er grensen til straffeområdet definert av dets naturlige grenser (som er hvor grunnen skråner ned og former fordypningen som kan inneholde vann).
 
Fra veier og stier som grenser til utenfor banen eller rødt straffeområde, droppes ballen nærmest ut - ikke nærmere flagget - på fairwaysiden, ref. regel 16.1 og 14.3.
 
Hull 5:
Utenfor banen på hull 5 er definert av asfaltkant langs veien til høyre fram til rødt straffeområde begynner.
 
Hull 7 og 13:
Hvis en ball etter slag fra utslagsområde er i rød straffeområdet på hull 7 og 13 inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:
• Ta fritak etter regel 17.1, eller
• Som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen som finnes på eller i nærheten av utslag 39. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 
Hull 10:
Hvis en ball er i rødt straffeområdet på høyre siden av hull 10, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, kan spilleren:
• Ta slag-og-lengde fritak etter regel 17.1d(1), ved å legge til ett straffeslag, eller
• Droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen som ligger bak rødt straffeområde, ved å legge til ett straffeslag.
Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
 
Grunn under reparasjon (GUR):
  • Alle områder som er merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje
  • Steiner i områder som er klippet i fairway-høyde eller lavere. Men det er ikke påvirkning hvis steinene bare påvirker spillerens slagstilling
  • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer
  • Steinfylte dreneringsgrøfter
 
Uflyttbare hindringer:
  • Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate
  • 150-metersmerker og andre avstandsmerker
  • Steingjerdet til venstre i spilleretningen på fairway på hull 15
  • Sprinklerhoder eller andre deler av vanningsanlegget
 
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.
 
Informasjon: Alle avstandsangivelser (avstandsmerker og sprinklerhoder) er til forkant av puttinggreen


Reglene kan også lastes ned her (pdf)