Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER     

        revidert 1. april 2023            
 
En kortversjon av disse reglene er trykket på scorekortet.


 
Områder med vann på generelt område som ikke er merket behandles som rødt straffeområder. Når grensen til vann ikke er definert av merker, er grensen til straffeområdet definert av dets naturlige grenser (der grunnen skråner ned og former fordypning som kan inneholde vann)   
 
For veier og stier som grenser til utenfor banen eller rødt straffeområde, droppes ballen nærmeste ut (ikke nærmere flagget) på fairwaysiden, ref regel 16.1 og 14.3  Utenfor banen (out of bounds) Alle områder OB er merket med hvite staker, bortsett fra hull 5.   
 
Hull 5  
OB på hull 5 er definert av asfaltkant langs veien frem til rødt straffeområde begynner.   
 
Hull 7 og 13  
Hvis en ball etter slag fra utslagsområde er i rødt straffeområde på hull 7 og 13, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter (hvert med ett straffeslag:  - Ta fritak etter 17.1, eller - Droppe ny ball i droppesonen. Droppesonen er fritaksområde etter regel 14.3  Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på lokal regel : Generell straff etter regel 14.7a   
 
Grunn under reparasjon (GUR)  
- Alle områder som er merket med blå staker og/eller hvit linje - Steiner i område klippet som fairway eller kortere.  
- Omåder i bunker hvor sand er fjernet av rennende vann  
- Steinfylte drenerigsgrøfter   
 
Uflyttbare hindringer  
- Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate  
- Alle avstandsmerker - Alle steingjerder  
- Sprinklerhoder og andre deler av vanningsanlegg   
 
Plugget ball  
Regel 25.2 Fritak for plugget ball er utvidet til å gjelde hele spillefeltet   
 
Utstyr for avstandsmåling  
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. 
 
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generel straff:  Matchspill - Tap av hull Slagspill - 2 slag   Avstandsmarkeringer på banen og i baneguide er til fronten av green. 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her