Klubben

Utvalg

Sportslig utvalg
Roger Markussen (leder) roger.markussen@bjaavanngk.no
Sportslig utvalg skal legge til rette for at alle medlemmer skal ha tilbud om konkurranser, aktiviteter og treninger som er tilpasset deres nivå og har derfor et nært samarbeid med både trenere og turneringskomité.
Sportslig utvalg er ansvarlig for at retningslinjer og tidsplaner for sportslige aktiviteter er forutsigbare og tilgjengelige.

Klubbens sportslige plan utarbeides og revideres årlig av sportslig utvalg. 

Utvalgets mandat:
  • utarbeide en sportslig plan med tydelige sportslige mål for klubben
  • gi alle medlemmer et treningstilbud som blir tilpasset til nivå og ambisjoner
  • administrere uttak og økonomiske støtteordninger for junior- og elitespillere som skal representere klubben i regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser
 
Turneringsutvalg
Per Morten Omdahl (leder) pmomdahl@gmail.com
Turneringsutvalget arragerer lokale og nasjonale turneringer.
 
Juniorutvalg
Per Øyvind Svenkerud (leder) per.oyvind@bjaavanngk.no
Utvalget skal ivareta juniorenes interesser. Med juniorer menes spillere fra de aller minste inntil de fyller 20 år. Aktive unge spillere inkluderes i denne treningskategorien frem til de er 23 år.

Utvalget jobber med:
Rekruttering av barn og unge
Knøttegolf (under 10 år)
Felles juniortrening
Arrangere turneringer og turer for juniorspillere
Treningsleir
Narvesen-tour
Egne turneringer
Dameutvalg
Anne-Marie Schumann (leder) anne-marie.schumann@bjaavanngk.no
Dameutvalget beskrivelse
 
Nybegynnerutvalg
Kari-Anne Høiklev (leder) kari-anne.hoiklev@bjaavanngk.no
Nybegynnerutvalget beskrivelse
 
Baneutvalg
Prebel Lønn (leder) preben.lonn@brage.no
Baneutvalget beskrivelse
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her