Klubben

Styret & komiteer

Dette er oversikten over styret i Bjaavann Golfklubb og medlemmer i de valgte komiteene.
 
Styret
Funksjon Navn Telefon
Styreleder Lasse Buvarp 97609091
Nestleder Svein Tange Jensen 92091618
Styremedlem Øyvind Larsen 99648210
Styremedlem Espen Olsen 40204080
Styremedlem Anne-Marie Schumann 97141566
 
Valgkomite
Funksjon Navn Telefon
Leder Sally Hoff 93090346
Medlem Vidar Borgen 40435492
Medlem Tor Johannessen  
Varamedlem Knut Notland 90990685
 
Kontrollkomite
Funksjon Navn Telefon
Leder Tore Hansen 46114648
Medlem Oscar Jebsen 93247079
Varamedlem Terje Nilsen 91123998