Miljøutvalg

Bra oppmøte på medlemsmøtet tirsdag 18. oktober

Publisert: 18. oktober 2016  av Sally Hoff  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Mange hadde møtt frem til sesongens siste medlemsmøte hos SR-Bank i Skippergata. Fullt hus og godt humør.
Snaut femti av klubbens medlemmer møtte frem til sesongens siste medlemsmøte. Det var mange spennende punkter på programmet og mange så nok frem til å få presentert resultatet av spørreundersøkelsen.

Møtet ble åpnet av Miljøutvalget v/Sally E. Hoff.
Lasse Kleven viste en sekvens av dronefilmen som er under produksjon - en dronefilm av den flotte banen vår hvor vi fikk sett banen fra et nytt perspektiv.
Leif Pedersen ga oss en kort introduksjon av SR-Bank og viste en kort presentasjon i form av en film om SR-Bank i regionen vår. 
Tor Johannessen gikk så kort gjennom regnskapet så langt i år - positive tall, men noe reduksjon i greenfee inntekter i forhold til tidligere år og i forhold til budsjett. 

Resultater fra spørreundersøkelsen ble presentert av klubbens styreleder, Terje Nilsen
 • Totalt 813 mail med invitasjon ble sendt til både Bjaavann-medlemmer (>12 år) og til KGK medlemmer med nabospillerett. Nesten halvparten har svart. Det er utrolig bra!
 • Undersøkelsen er anonym og det er umulig å spore svarene, med mindre en oppgav navnet i starten – 236 har gjort det.
 • På de fleste spørsmål var det mulig å legge inn utfyllende kommentarer. Mange gjorde det – totalt er det registrert 1835 kommentarer – her er det helt sikkert mange ”gullkorn”.
Undersøkelsen bestod av 3 deler:
 • Bakgrunnsinformasjon om den som svarer
 • Sesongen 2016 – hvordan har den vært?
 • Fremtiden – hvordan vil vi ha det?
Resultatene vil også om kort tid bli publisert på hjemmesiden


Siste punkt for kvelden var Bjaavann 2017. Her ble de fremmøtte oppfordret til å komme med gode forslag til hvordan klubben kan utvikles og driftes i 2017:
 • Snu banen - mange er enig i at banen bør snus, men det må flere detaljer på plass før det legges frem et konkret forslag for medlemmene. Hvilket hull skal vi slutte på? Må vi ha ny vei til hull 8?
 • Vi må ha en tydelig backup løsning når Golfbox ikke virker. Da gjør vi som før, putter penger i den lille konvolutten og putter den i postkassa - eller legge tilrette også for betaling via mCASH som leveres av SR-bank
 • Vi må jobbe for å få flere medlemmer, det er en utfordring vi kontinuerlig jobber med. 
  • Golfpakker
  • Markedsføring
 • Vi må rekruttere flere juniorer. De som ønsker å delta i klubbens juniorarbeid kontakter Odd Terning.
 • Etablere knøttegolf.
 • Vi må jobbe for å beholde de medlemmene vi allerede har
 • Vi må bli flinkere til å bruke sosiale medier som Twitter, Facebook og Instagram.
 • Klubbhuset må være mere betjent. Det er jo alltid tilgjengelig med kodelåsen, men medlemmene ønsker også at det er betjent. Kan vi etablere en Huskomite som kan være ansvarlig for å holde kafeen åpen? To potensielle medlemmer har allerede meldt seg - nå trenger vi ca 10 til! Ta kontakt dersom du er interessert!
 • Hva med å fornye inventaret i klubbhuset? Få flere små bord slik at det blir et mere kafe preg.
 • Hva med noen kølleboder på driving rangen
 • Har klubben råd til å ha en daglig leder i 2017? 
 • Familiedagen må på kalenderen igjen.
 • Klubbens medlemmer ønsker å ha et treningstilbud og pro tilgjengelig.

Alle disse innspillene kom i løpet av kvelden. Mange av disse forslagene jobbes det allerede aktivt med i klubben og mange av disse utfordringene gjenspeiles også i resultatet av spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen inneholder også MANGE kommentarer som styret vil gå gjennom for å få med seg inputen fra medlemmene. Her kan det ligge mange gullkorn.

Tusen takk til alle de fremmøtte medlemmene for en hyggelig og kontruktiv kveld. Tusen takk til SR-Bank for at vi fikk bruke de flotte lokalene med god servering og kjøp av billige baller for oss med mCASH! Vi kommer gjerne igjen.