Medlem

Vil du være med å drive og videreutvikle Bjaavann GK?

Av: Glenn Ugland  |  Publisert: 18. november 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Eller kjenner du noen som kan passe til denne oppgaven? Valgkomiteen er i full gang med å finne kandidater til styret 2020. Og vi ønsker våre medlemmers innspill velkommen.

Våre verdier: Åpen, Ærlig, Inkluderende og Entusiastisk.

Med basis i våre verdier vil vi fortsette å bygge en flott idrettsklubb med masse aktiviteter.
Til dette trenger vi flere nye ildsjeler (ikke bare i styreverv, men også i de ulike utvalgene).

Ta kontakt om du, eller noen du kjenner, vil bidra!


Arbeidsoppgaver som sittende styre mener blir viktig for det kommende styret i 2020 er
bl.a.:
  • Bygge videre på økonomien.
  • Fortsett markedsarbeide og utvikle Markedsutvalget. Det utarbeides Produkter vi kan
selge til nye sponsorer.
  • Jobbe med medlemsrekruttering og skape aktivitet.
  • Idrettssatsing.
  • Administrative oppgaver.
  • Kommunikasjon med medlemmene.

Er du den rette til å ta tak i noen av disse arbeidsoppgavene? Eller kjenner du noen som kan gjøre en innsats?
Send oss en mail med navn og hvorfor akkurat du eller en annen kan være
en god kandidat til styret 2020.
.
Forslag kan sendes på mail til valgkomiteens leder Dan Belsnes: bjaavann2019@gmail.com