Medlem

Vil du være med å drive og videreutvikle Bjaavann GK

Av: Sally Hoff  |  Publisert: 20. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Eller kjenner du noen som kan passe til denne oppgaven? Valgkomiteen er i full gang med å finne kandidater til styret 2019. Og vi ønsker medlemmers innspill for å få en bredest mulig dekning fra medlemsmassen.

Året 2018 var et år med utfordringen rundt bane, naturskader og økonomi. Tiden er inne for å bygge videre på Golfklubben for å få en flott idrettsklubb med masse aktiviteter. Til dette trenger vi flere nye ildsjeler (ikke bare i styreverv, men også i de ulike utvalgene).








Arbeidsoppgaver som sittende styre mener blir viktig for det kommende styret i 2019 er bl.a.:

  • Bygge videre på økonomien.
  • Starte og drive et markedsutvalg. Det må utarbeides Produkter vi kan selge til nye sponsorer.
  •  Jobbe med medlemsrekruttering og skape aktivitet.
  • Idrettssatsing.
  • Administrative oppgaver.
  • Kommunikasjon med medlemmene.

 

Er du den rette til å ta tak i noen av disse arbeidsoppgavene? Eller kjenner du noen som kan gjøre en innsats? Send oss en mail med navn og hvorfor akkurat du eller en annen kan være en god kandidat til styret 2019.

Forslag kan sendes på mail til valgkomiteens leder Dan Belsnes: bjaavann2019@gmail.com