Per Arne Haugedal, styremedlem, har det overordnede ansvar for denne satsingen.
Han skal holde oppsyn med at dette arbeidet følges opp. Så har han fått fotsoldater som har
sagt seg interessert i å ta sine tak. Men vi trenger flere for å hjelpe til. For dette er et
satsingsområdet som ikke kan overvurderes. Så brenner du for ungdommen og de som er enda
yngre - så er Per Arne Haugedal rette mann å kontakte.
 

I medlemskartoteket opererer vi med 54 juniorer. Men det er et faktum at vi har 4 - fire aktive
juniorspillere. Det holder ikke, og det skal det gjøres noe med! Per Øyvind Svenkerud er leder
av junioravdelingen og han har allerede gjennomført prosjekter og satt nye prosjekter på
agendaen. Med seg i staben har han Odd Terning. 5. juni gikk vi til aksjon på Justvik skole og
fikk vist fram vår flotte sport. Gordon stilte, og med seg hadde han også våre fremtidshåp på
juniorsiden - Emil, Eskil og Sverre.
 

13. juni og 21. juni skal vi ha aktivitetsdag for juniorer på Bjaavann. Da håper vi at foreldre til
klubbens medlemmer møter mannsterkt opp med barn, barnebarn og oldebarn.

For i golfsporten har vi ingen øvre grense og heller ingen nedre aldersgrense. Derfor skal vi
igjen innføre knøttegolf - det var sannelig på tide. Her har Atle Lidi sagt at han er klar til å
ta et tak i det som blir lek med køller og golfballer for de aller yngste. Men også Atle trenger
assistanse. Så hiv deg på. Ring Per Arne Haugedal (tel 913 31 494) om du er interessert i å
hjelpe til med knøttene. Har du barne- eller oldebarn er det en flott måte å være sammen med
ham eller henne ute på golfbanen.