Medlem

Status økonomi pr august 2023

Av: Martin Stallemo  |  Publisert: 28. september 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret og administrasjon har siden juni og frem til nå hatt jevnlig dialog og møter, der vi har gjennomgått regnskapstallene og budsjett. Det er tatt grep både på utgiftssiden, og inntektssiden, slik at vi kan nå målet i årets budsjett som ble vedtatt på årsmøte.

 
Resultat (2023)
Regnskapskonto 2023 t.o.m. 08-31 2022 t.o.m. 08-31
Periode Budsjett Avvik Periode Endring
Driftsresultat
   
      Salgsinntekter    4 593 742    4 322 500       271 242    2 506 295    2 087 446
      Annen driftsinntekt    6 434 448    7 098 000 -     663 552    6 040 539       393 909
   Driftsinntekter  11 028 190  11 420 500 -     392 310    8 546 834    2 481 356
           
   
   Driftskostnader  10 181 096  10 269 364 -       88 268    7 470 923    2 710 173
Driftsresultat       847 094    1 151 136 -     304 042    1 075 911 -     228 818
Når det gjelder salgsinntekter så ligger vi over på budsjettet. Her er det kafe & butikk som drar opp.
På andre driftsinntekter vi ligger bak, og her er hovedpostene; pro- tjenester og undervisning, medlemskontingent, og sponsorinntekter. Det må da nevnes at vi har hatt en positiv utvikling på medlemskap nå i august & september,
og vi er pr. 25.09 nå 1020 medlemmer. Dette er en nedgang fra 2022 på 40 medlemmer. Vi har dog en økning på
medlemsinntekter mot 2022, og snittet på medlemsbetalingen er økt med 14%. Når det gjelder sponsorarbeidet,
så kom Daglig leder inn i klubben på et tidspunkt der sponsorene hadde satt sine budsjetter for 2023.

På inntekt siden er ikke tallene fra årets NM tatt med: Tallene er snart klare, og de vil gi et meget positivt utslag på resultatet.

På kostnadsiden er vi pr august under budsjett, men vi ser at vi vil gå over på b.l.a lønn, IT, strøm og leasing. Det har i løpet av sommeren, og nå tidlig høst, vært en grunndig gjennomgang av kostnader. Her er det tatt grep, og vi jobber mot at vi kan nå målet i budsjettet på årets resultat som ble vedtatt på årsmøte.

Dette året har jo Bjaavann GK gjort en del omorganiseringer på driften. Ny daglig leder, overtakelse av kafe og butikk samt protjenester.

Styret og administrasjon er av den mening at dette er positivt for klubben, og at det er lagt et godt fundament inn mot 2024 sesongen, både på drift av klubb, bane, medlemer og gjester. Dette vil gi et godt grunnlag inn mot budsjettarbeidet for 2024.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her