Medlem

Sak på årsmøte - 9 hull sløyfing i golfbox

Av: Glenn Ugland  |  Publisert: 15. september 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

På årsmøtet ble det reist en sak om å åpne for 9hulls sløyfing i golfboks som klubben måtte se nærmere på hvordan dette fungerer i golfbox.

På årsmøtet ble det reist en sak om å åpne for nihulls sløyfing i golfboks -  Dette slik at de som kun ønsker å spille 9 hull kan bestille tid til dette. I diskusjonen som fulgte var det argumentasjon både mot og for dette og styret fikk i oppgave å se nærmere på saken.  

 

Styret og administrasjonen har nå undersøkt dette nærmere. Klubben har blant annet vært i kontakt med Miklagaard og Fana GK som har dette implementert for å få deres erfaring. Tilbakemeldingen var at det fungerer på baner der det i hovedsak er fyllt opp med firerballer(fire baller i hver flight hele dagen). Da går spillet jevnt og det skapes ikke store utfordringer med bookete tider front/back. For baner med vårt belegg (selv om det har tatt seg opp betraktelig) anbefalte Miklagaard oss ikke å åpne for dette da belegget i løpet av dagen er meget ujevnt (single baller, 2 baller, 3 baller og 4 baller). Det tilsier at tiden flightene bruker vil variere for mye og det vil oppstå ventetid og frustrasjon. Det vil skape problemer med booket tid på back kontra de som kommer fra front litt før eller etter oppsatt tid. 

Fordelen med å ha nihulls sløyfing i golfboks er synlighet og bedre kontroll på alle som spiller på Bjaavann. Både de som kun går ni hull og de som går 18 hull.  

Gitt tilbakemeldingene fra Miklagard og Fana GK, samt vår egen erfaring fra noen år tilbake da vi prøvde dette, tilsier at dette vil skape mer ulemper enn fordeler. Styret med administrasjonen har derfor besluttet å ikke iverksette dette for sesongen 2021/2022.  

Ved fortsatt vekst i medlemmer med dertil økt trykk på banen vil styret og administrasjonen følge med på utviklingen og ta dette opp til vurdering når flightene i hovedsak er fulle 4 flighter.

Mvh 
Styret & Administrasjonen