Medlem

Overgang til nytt Rangekort system i 2020

Av: Glenn Ugland  |  Publisert: 6. oktober 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Alle som har klippekort på rangen må bruke disse opp innen utgangen av 2019

Vi vil i 2020 gå over til nytt system for kjøp av rangeballer. Det nye systemet bruker kontaktløse kort, slik at vi kan eliminere slitasje på magnetstripe slik det har vært den senere tiden.
 
Overgangen vil medføre at alle må ha nye range-kort, disse kan man få kjøpt av klubben, og koster 100 kroner som en engangsutgift. Vi selger de samme produktene som tidligere, med 10-klipp, 30-klipp og sesongkort.
 
Siden vi nå skifter system, vil ikke de gamle kortene være gyldige i 2020, så det er kanskje ikke tidspunktet for å kjøpe et 30-klipps rangekort nå.

Hvis dere har noen spørsmål rundt gamle eller nye rangekort kan dette sendes på mail til post@bjaavanngk.no