Medlem

Medlemsmøte torsdag 26. april.

Publisert: 27. april 2018  av Terje Nilsen  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det ble holdt medlemsmøte i SR-Bank sine lokaler i går. Mye informasjon ble delt og her følger en liten oppsummering for de av dere som var forhindret fra å møte.


Styreleder Sally ledet medlemsmøtet med stø hånd.


Vidar Plaszko fra SR-Bank ønsket velkommen og stilte både med nytrukket kaffe og nydelig bakst. En stor takk til vår samarbeidspartner SR-Bank.

Styreleder Sally Hoff presenterte en tettpakket agenda og innledet med noen kommentarer om «sen vår», men kom fort over på de mer positive ting som skjer i klubben.

Samarbeidet med KGK ser ut til å gå inn i en ny fase hvor det nå er nedsatt en liten gruppe (Sally Hoff, Lasse Eidskrem og Jakob Kallevik) som skal sammen med en tilsvarende gruppe i KGK (Johan Svensson, Freddy Larson og Sten Pedersen) se på mulige samarbeidskonstellasjoner under overskriften «en klubb – to baner». Dette blir svært spennende å følge utover året.

Vi har fått tilskudd til Golf Grønn Glede aktivitetene våre også i år. Takk til Per Anders Havnes som har vært flink til å sende søknader. Aktiviteten er nå «fullfinansiert».

Dugnadsgeneral Jan Åge Nordlie informerte om de to dugnadene som allerede er gjennomført. Ca. 30 personer har vært i sving med å spre sand i bunkerne. Husk at vårens stordugnad er lørdag 5. mai. Da er det mange ulike oppgaver som skal gjøres og det er arbeid til langt flere enn de som så langt har meldt seg på i GolfBox. Vi bør jo strekke oss mot nivået fra de 2 siste årene, minimum 60 deltakere? Det blir varm lunch til alle. De som ikke kan delta på fellesdugnaden får muligheten til  å påta seg spesifikke arbeidsoppgaver – det vil bli publisert dugnadsoppgaver etter hvert, og da kan en velge hva en vil påta seg.

Vår nye daglige leder Rober Hansen ga en oppdatering om banen. Det har vært en tøff vinter for banen vår, men 1. mai er det planen å åpne en artig, litt improvisert 9-hulls bane. Robert mener den blir godkjent for handikaptellende runder. Det er allerede gjort en kjempejobb av banemannskapet og med litt drahjelp fra værgudene er det et håp om å komme i vanlig gjenge i løpet av en god måneds tid.

Vår pro Gordon Murray er på plass og klar for å gi protimer og holde treningsgrupper. Aktiviteten har startet og det er bare å melde sin interesse enten vi ProTrainer i GolfBox, eller direkte til Gordon eller Robert. Gordon planlegger å jobbe lange dager på mandager, tirsdager og onsdager.

En ny hjemmeside som skal være mer markedsrettet og lettere å finne frem på, er like om hjørnet. Alle medlemmer oppfordres til å registrere seg på siden vår. Da vil en kunne få varsel når nyheter som er av interesse publiseres på siden.

Robert informerte også om at det fortsatt er en del  som ikke har betalt utsendt kontingent. Han har registrert at 664 medlemmer så langt har betalt og minner samtidig om at de som ikke betaler, eller kontakter ham, vil bli blokkert i GolfBox. Faktura på tilleggskontingenten (250 kr) sendes også ut en av dagene.

Forsamlingen hadde et par innspill til å skaffe nye medlemmer: «Ta med en venn» er en ordning NGF oppfordrer til og et tilbud vi også kunne ha? Hva med VTG også på ukedager?

Kafé-driften ser ut til å bli utfordrende i år. Det er fortsatt mulig å melde sin interesse til Claire Jebsen for å bidra her. Vi har inngått samarbeidsavtale med kaffeleverandøren Østreng Kaffe og Robert inviterer til «kaffe-smaking» tirsdag 8. mai – mer info kommer. Selv om ikke kaféen alltid er betjent, er daglig leder stort sett «alltid» til stede.

Det kom flere innspill fra salen angaående aktiviteten i klubbhuset: Kjør en meget enkel meny, kanskje dra til med noe varm mat i helgene. Bruk automater og konsentrer betjening til tider med turneringer og helger. Kafékort, hvor en forhåndsbetaler mot å få en rabatt? Kafédriften må ikke ses på som en «pengemaskin», men en investering i miljø. Fint om den går i null. Det viktigste er at klubbhuset er åpent.

Styret har opprettet et Økonomiutvalg med Oscar Jebsen og Tor Johannessen som medlemmer. Tor hadde noen kommentarer til klubbens økonomi. Selv med sviktende aktivitetsinntekter med sen åpning og økte kostnader for å få banen i orden etter vinteren er det ingen grunn til «å male fanden på veggen» nå. Det er naturlig nok også brukt mindre penger på driftsmidler og personell (sesongansatte) på banen. Et revidert budsjett er utarbeidet med basis i dagens situasjon og det er stor tro på at vi skal komme ut med et greit resultat i år også - om medlemmer og værguder spiller på lag.

Irene Hvalgård Bakke, styrets nestleder, brenner også for Hullfadderordningen hun etablerte i fjor. Om alle faddere fortsetter har vi faddere på 17 hull. Det er altså behov for noen faddere til – interesserte bes kontakte Irene. Det vil også snart komme et oppslag på hjemmesiden.

Hun informerte også om at i år skal vi ha en aktiv Marshalltjeneste på banen. Frivillige bes melde seg, følg med på hjemmesiden.

Et par kommentarer fra salen ønsket tjenesten velkommen og samtidig oppfordret alle som ser uregelmessigheter på banen om å melde dette øyeblikkelig til daglig leder som rykker ut på kort varsel. Folk må også huske å booke starttid – og bekrefte starttiden før spill -  i GolfBox.

Juniorutvalget har i år fått ny leder, Per Øyvind Svenkerud. Han har med seg Odd Terning og Ole Lossius. Vi har en del juniorer «på papiret», men dessverre er veldig få særlig aktive. Vi er i år med på et samarbeidsprosjekt med de andre Sørlandsklubbene som har fokus på å øke junioraktiviteten.

Årets Dameutvalg ledes av Jenny Liebermann som informerte om et utvidet samarbeid med KGK-damene. Damedagen skal spilles annenhver gang på de to banene. Damene vil også ha Order of Merit og kåre Årets Dame etter modell av herrene. Det satses på varierte spilleformer og på å få med seg både erfarne og nye golfere. Tur planlegges og Bjaavann er vertskap for «Damer i Sør» turneringen i år.

Seniorgolfen starter opp 16. mai og vil deretter tradisjonen tro gå hver torsdag fremover, opplyste en meget rutinert leder av seniorutvalget, Carsten Akselsen. Hele tre Danmarks-turer er planlagt og med en slik aktivitet er det på tide at utvalget får inn «nytt blod». Meld deg til tjeneste hos Carsten!

Møtet ble avsluttet med en stor applaus for Stian Greenkeeper og banemannskapet som allerede har lagt ned en stor innsats for å bøte på vinterens herjinger.
 
Vel møtt på Bjaavann!
 


Mye "senior-kompetanse" samlet i SR-Banks flotte lokaler.