Medlem

Klubbens årsmøte

Av: Sally Hoff  |  Publisert: 5. mars 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Klubbens årsmøte ble avholdt på Arkivet. 44 medlemmer hadde funnet veien dit.

Årsmøtet ble avholdt i fred og fordragelighet selv om det til tider ble noen lengre diskusjoner som kveldens dirigent Jon Artur Johannessen fint klarte å håndtere.

Det nye styret som ble valgt er:

Styreleder: Knut Notland
Nestleder: 
Per Arne Haugedal

Styremedlem: May-Lis Julsen
Styremedlem: Gunnar Spørch
Styremedlem: Anne-Marie Schumann

Varamedlem: Espen Olsen
Varamedlem: Lasse Eidskrem


Vi takker de avtroppende styremedlemmer Claire Jebsen, Irene H Bakke og Sally E. Hoff for den innsatsen som er gjort!

Årsmøtereferatet blir nok snart å finne her på hjemmesiden vår. Følg med!