Medlem

Innkalling til Årsmøte i Bjaavann Golfklubb

Av: Sally Hoff  |  Publisert: 26. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det innkalles til ordinært Årsmøte i Bjaavann Golfklubb - Kristiansand, torsdag 28. februar, kl 18:00. Sted: Stiftelsen Arkivet, Vesterveien 4, 4613 Kristiansand.

 

Viktige datoer ihht. klubbens lover § 13:

·         Årsmøte: 28. februar 2019

·         Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest: 14. februar

·         Årsmøtedokumentene gjøres tilgjengelig her på hjemmesiden senest: 21. februar

For å spare både miljøet og klubbkassa, vil kun et meget lite antall årsmøtedokumenter trykkes opp. Det forventes at dokumentene studeres på forhånd og at den enkelte tar sin egen utskrift med på årsmøtet.

 

§13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.