Medlem

Hva korona betyr for Bjaavann GK, og hva vi foretar oss!

Av: Vidar Borgen  |  Publisert: 29. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Korona-pandemien raser og har allerede medført store negative konsekvenser og unntakstilstand i store deler av verden. Bjaavann GK tar dette på alvor, og vi har iverksatt en rekke tiltak. Styret og administrasjonen vil med dette informere medlemmene om de tiltak som er gjort, både for å redusere smittefare og for å sikre at klubben kommer igjennom dette på best mulig måte.

NGF har gått ut med anbefaling om å stenge ALL aktivitet på golfbanene, inkludert banespill, og vi har fulgt helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger til punkt og prikke. Samtidig arbeider NGF kontinuerlig med NIF om regulert bruk av golfbaner. En arbeidsgruppe forbereder en risikoanalyse til bruk i møter med NIF og eventuelt med helsemyndigheter. Inntil løsning foreligger opprettholder imidlertid forbundet sin anbefaling om at golfklubbene forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak
 
Vi har registrert at Sandnes GK og Randaberg GK har åpnet banene, og Stavanger og Sola golfklubb vurderer å åpne til påske. Samtidig er det verdt å ta med seg at i tillegg til Bjaavann, så er det ingen av de andre klubbene i Agder som har åpnet banen. Det er altså regionale forskjeller, men lokalt har man valgt samme linje.
 
Styret har rådført oss med kommuneoverlege Harr, og vi har hatt mye korrespondanse med NGF, i tillegg til dialog innad i styret og med de ansatte i Bjaavann GK. Vår helhetsvurdering er at vi foreløpig forholder oss til NGF.
 
Det skal være et møte med NGF og styreledere/daglig ledere i alle golfklubbene i neste uke. Vi kommer tilbake med mer informasjon om utfallet av dette møtet. Vi vil i dette møtet også utfordre NGF på de regionale forskjellene mht. baneåpning.
 
Vi skal ha et styremøte i etterkant av NGF møtet hvor vi skal diskutere veien videre. Medlemmer av Bjaavann GK skal ikke være i tvil om at styret i klubben ønsker å åpne banen, men det må være på riktig grunnlag i det som er en helt eksepsjonell tid.
 
Foreløpig status og tiltak:
  • Golfbanen er stengt, man kan gå tur på området, men vi ber om at golfkøllene legges hjemme for å unngå misforståelser. 
  • Vi har utsatt all organisert trening og alle kurs.
  • Klubbhus, simulator og driving range er stengt.
  • Kafé og Proshop er stengt.  
  • Dugnad er utsatt.
  • Permitteringer: vi har ikke permittert noen. Banen åpnet i månedsskiftet mars/april i fjor, og vi er foreløpig innenfor normalen. Drar viruset ut lenge, så må vi selvsagt revurdere.
  • Styremøter vil bli gjennomført elektronisk. Vi oppfordrer komiteene til å gjøre det samme, og vi oppfordrer det sterkeste at møter blir gjennomført slik at man ikke begynner på null når vi endelig åpner.
  • Økonomiske tiltak:  Situasjonen som har oppstått vil medføre en reduksjon av inntekter fra driving range, turneringer, greenfee, treninger og sponsorer. Styret vil fortløpende vurdere hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre driften.
  • Vi er avhengig av medlemmenes og sponsorenes støtte i denne vanskelige perioden, og ber om forståelse for de tiltak som er, og vil bli iverksatt i forbindelse med pandemien.

 
For å sikre økonomien og drift så er det en forutsetning at medlemmene er på lag, og at det betales kontingent på ordinær måte. Her er det mange som henger etter til tross for flere påminnelser fra administrasjonen. Vi ber igjen om at de som ikke har betalt gjør det så snart som mulig.
 
Vi kommer tilbake til dere med ytterligere informasjon utover neste uke!