Medlem

Faren er enda ikke over...!!!

Av: Glenn Ugland  |  Publisert: 14. august 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det er stadig nyheter og meldinger om smitteutbrudd forskjellige plasser i landet vårt. VI minner derfor om at smittevernsregler og restriksjoner på golfanlegget gjelder fortsatt!!

Antall smittede er økende og vi ser alle er blitt litt dårligere til å følge smittevernreglene. Hvis du har influensalignende symptomer eller en lett forskjølelse, så ber vi deg om å holde deg hjemme. 

Hullflaggene skal fremdeles stå i hullet under spill - dette er fordi våre banearbeidere ikke skal være utsatt for smitterisiko når de flytter flaggstengene og hullene.
Det samme gjelder bunker rakene. Disse skal ALLTID ligge i bunker (IKKE på utsiden av bunkeren)

1 meteren gjelder fortsatt, så når man er i klubbhuset eller området utenfor så er det veldig viktig at alle holder minimum 1 meter avstand fra hverandre. 

Gjør alle dette, så kan vi fortsette med den flotte sporten vår uten å måtte gjøre noen drastiskte endringer. 

Husk også å ALLTID reparer nedlsagsmerker på green, samt legg tilbake divots på fairway hvis du har slått opp en gresstorv. 

Mvh Bjaavann Golfklubb.