Medlem

Endringer på Driving Rangen

Av: Robert Hansen  |  Publisert: 14. august 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi har lenge ønsket å gjøre noen endringer på driving rangen, og mandag 13/8 ble dette endelig gjennomført!

Karl Erik Hansen, John Løyning, Kjell Kjønaas, Oddleiv Pedersen, Per Gustaf Hansson, Per Arne Haugedal og Jon A. Johannessen brukte noe timer fra tidlig morgen og til ettermiddag på å sørge for at en del av de ønskede endringer ble satt ut i livet!

En spesiell takk til Knut og Stian, uten deres hjelp kunne denne jobben aldri vært utført.

Vi har fått fire mål å sikte mot fra 80 til 110 meter for å simulere vår par 3 hull på banen. I tillegg har vi markert fairway bredde for dem som ønsker å trene med bruken av driveren. Fra 100 meter og opp til 200 meter er fairway markert med to striper med femten meters bredde ut fra avstandsmarkeringen, totalt 20 meter fairway bredde.

Lykke til med "ny" fairway på rangen.