Medlem

Bjaavann Golfklubb deler erfaringer ...

Av: Terje Nilsen  |  Publisert: 15. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

I løpet av de siste 6 årene har Bjaavann Golfklubb arrangert Golf Grønn Glede og i to sesonger har vi gitt arbeidstrening og aktivisering for flyktninger. Med dette har vi ivaretatt samfunnsoppgaver som går lenger enn det vi som idrettslag forventes å gjøre.

I de siste to og et halvt år har vi hatt et prosjekt finansiert av Stiftelsen Dam for å se hvordan slike samfunnsoppdrag bør organiseres og finansieres i en golfklubb.

Prosjektet er nå slutt, og i korte trekk er våre konklusjoner:
  1. Klubben har hatt direkte nytte av samfunnsprosjektene ved inntekter, nye medlemmer og styrket omdømme
  2. Innsats av frivillige er nødvendig og må ikke gå ut over andre oppgaver utført av frivillige
  3. Ekstern finansiering er nødvendig, men må ikke gå på bekostning av andre sponsorinntekter.
  4. Vi har fått eksterne, stabile samarbeidspartnere
  5. Styret har vedtatt at Bjaavann Golfklubb ønsker å videreføre Golf Grønn Glede

Torsdag 23. januar kl. 12 skal vi dele våre erfaringer med andre golfklubber.

Det skjer ved et halv times webinar med tittel Integrerte samfunnsprosjekt i golfklubber. Webinar er et kursopplegg på Internett arrangert av Norges Golfforbund. Du kan melde deg på webinaret her. Det kan også spilles av senere, men da uten mulighet til kommentarer eller spørsmål.

Vi skal også finne anledning til å informere dere i klubben mer i detalj om prosjektet og åpne for diskusjon og spørsmål.

Per-Anders Havnes