Medlem

Vi trenger hjelpere til driving rangen!

Av: Glenn Ugland  |  Publisert: 14. juli 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Rangen hadde i 2020 en formidabel økning i inntektene, denne økningen ser ikke ut til å bli vesentlig mindre i 2021.

Vi er idag 19 personer som sørger for at dette går rundt og at alle som ønsker det kan hente baller i maskinen.  Dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv da det krever at noen er villig til å påta seg arbeidet slik at driving rangen går rundt. 

Elleve av oss deler mandagene seg imellom, fem tar seg av onsdagen.  Dette er de to faste dagene i løpet av uken for plukking på rangen..

Hva vi ønsker oss nå er fler golfere som ser nødvendigheten av dette arbeidet og som kan være med å ta et tak i helgene.  Foreløpig har vi kun tre mann som deler på dette arbeidet.  Det er alt for lite og selv om disse tre har vært med lenge så fortjener de nå å få med seg flere.

Er det noen som kan tenke å være med på dette og som ser at dette arbeidet er nødvendig for hele golfklubben så kan dere kontakte - 

Svein Liebermann som er en av dem som jobber i helgene          telefon 975 71 988            e-post slieber@broadpark.no

Jon A. Johannessen som administrerer arbeidet på rangen          telefon 918 79 674            e-post jonartur@online.no

Eller som alltid vår klubbsekretær Glenn Ugland                             telefon 415 80 559         e-post glenn.ugland@bjaavanngk.no