Medlem

Innkalling til årsmøte

Av: Glenn Ugland  |  Publisert: 8. februar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det innkalles til ordinært årsmøte i Bjaavann Golfklubb - onsdag 10. mars kl 18:00. Alle årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden den 3. mars.


Grunnet pandemien, så avventer vi til 3. mars med å informere om vi avholder årsmøte fysisk eller via internett. Styrets ønske er å avholde et fysisk årsmøte, men vi ser oss nødt til å vente til nærmere årsmøtet for å vurdere smittesituasjonen, samt anbefalinger fra myndighetene.
 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret innen 24. februar 2021. Alle forslag kan sendes til post@bjaavanngk.no og merkes: "Forslag årsmøte 2021". 


§13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her