Klubben

VTG / Faddere

Av: Kari-Anne Høiklev  |  Publisert: 30. mars 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Da var vi i gang igjen! Ta godt i mot noen av våre første kursdeltakere i 2023

Nytt av i år er at NGF har laget en 3 delt Veien Til Golf opplæring.

Del 1: Teori kan fortsettes å gjøres som E-læring hjemme i egen stue.

Del 2: Praktisk undervisning av golfslagene.

Del 3: Banespill. Her er det krav til minimum 18 hull spilt med fadder, og max 9 hull pr gang. NGF anbefaler 3 ganger med 6 hull.

Vi startet å holde kurs allerede i mars, med litt værforbehold. Vi gjennomfører nå i disse dager det tredje kurset. De kursene som blir annonsert på siden vår er gjennomføring av Del 2 av Veien Til Golf løypen. Da vi i disse dager ikke har åpnet banen ennå, må vi ha en større gjennomføring av del 3, så snart vi åpner banen for spill.

I den anledningen trenger jeg frivillige faddere til å følge 2 stk på fadderrunde om gangen. Det er litt mer oppgaver ved å være faddere etter den nye malen. En del teoretiske punkter skal være vist i praksis. Vi vil derfor dele ut liste for hva som må gjennomgås på rundene. Og ettersom deltakerne på del 3 må ta banespillet over 2 eller 3 dager har de egne lister de skriver navnet sitt på og huker av hva man har vært gjennom. Derfor er det flott om det blir gjennomført en god oppsummering etter runden. Håper det er mange som kunne tenke seg å være faddere i år. For interesse, sender dere mail til kari-anne.hoiklev@bjaavanngk.no