Klubben

Retningslinjer for bruk av private kjøretøy.

Av: Glenn Ugland  |  Publisert: 23. juni 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret i klubben har nå fått på plass gode retningslinjer for bruk av privat kjøretøy til de som trenger dette.

Retningslinjer for bruk av privat kjøretøy på Bjaavann Golfklubb. 


Vi ønsker at golf skal spilles som den er ment. Og, vi ønsker samtidig at golfen skal være inkluderende og tilgjengelig for flest mulig uavhengig av fysisk helse.
Vi åpner derfor opp for at man kan søke om å benytte private kjøretøy etter følgende retningslinjer:
  • Søker må kunne fremvise uføreattest fra NAV som tilsier behov for tilpasset kjøretøy for å kunne spille golf.
  • Spilleren må signere en ansvarserklæring hvor man blir stilt økonomisk ansvarlig for skade påført andre spillere og/eller bane og klubb.
  • Spilleren må til enhver tid sørge for at kjøretøyet er i teknisk god stand og at forsikringer er på plass.
  • Spilleren må holde seg oppdatert på banestatus. Er banen stengt for bilkjøring gjelder samme regler for de private kjøretøyene.
  • Retten til å bruke privat kjøretøy gjelder søkeren og er personlig. Ingen andre kan benytte seg av kjøretøyet. Tillatelsen fornyes årlig.
    For de som ikke er ufør, men som har legeattest tilbyr vi leie av golfbil til 50% rabatt på ordinære priser.

Husk å ta kontakt med administrasjonen for signering av ansvarserklæringen. 

Mvh Bjaavann Golfklub