Klubben

Rapport fra årsmøtet: Slipp medlemmene fri!

Publisert: 29. februar 2016  av Terje Nilsen  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hele 74 medlemmer hadde funnet veien til klubbens årsmøte på Quality Hotel & Resort ved Dyreparken på selveste skuddårsdagen.

Av Oddleiv Moe
 
Terje Nilsen ble valgt til å holde hendene på rattet i år. Den nye styrelederen avsluttet et vellykket årsmøte, på tross av en ødelagt tommel (idrettsskade), med et flammende innlegg der han var overbevist om at medlemmene i år skal merke en forskjell.
- Vi (det nye styret) er et team som kan og vil jobbe sammen. Vi kan og vi vil skape aktivitet og inntekter. Det er vår og nå skal medlemmene slippes fri, sa en entusiastisk Nilsen og poengterte at nå ønsket han innspill og forslag fra medlemmer. Han minnet igjen på at dugnadsånden skal opp og etterlyste nye medlemmer til klubbens utvalg.

Terje takket også med honnør og blomster til Solveig, Jakob, Kari-Anne og Nils for formidabel innsats for klubben. Disse høstet da også applaus fra årsmøtedeltakerne.
 
Styreleder Nils Plathe ønsket velkommen. Jon A. Johannessen ble valgt til dirigent. Dermed var også den oppgaven i de tryggeste hender. Sally Hoff ble valgt som sekretær og Dan Belsnes og Svein Erik Guldbrandsen til å undertegne protokollen.
 
Nils tok seg av årsberetningen. Der den store saken i 2015 var refinansieringen av klubben. Fra drøye ni millioner i gjeld var den nå redusert til tre millioner. Dette var nøkkelen for å lykkes for fortsatt drift. Dermed kan vi gå inn i 2016 sesongen med offensive tanker. Årsmøtet applauderte.
Han fortalte også om den voldsomme interessen for årets VTG-kurs (230 påmeldte). Her har vi en ambisjon om at 100 av disse blir medlemmer.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Under regnskapet ble det en smule meningsutveksling om den nye verdivurderingen av banen og løsøre (3,6 milloner kroner) foretatt av en ekstern revisor, samt om styret habilitet (innhabilitet) i forbindelse med nedleggelse av andelslaget.
Deretter ble årsregnskapet enstemmig godkjent.

Lovnorm for idrettslag ble enstemmig godkjent. Det samme ble kontingenter, organisasjonsplan og budsjett.
 
Valgene gikk også som på fløyel.
Styreleder: Terje Nilsen
Nestleder: Tor Johannessen
Styremedlemmer: Oddleiv Moe, Claire Jebsen og Sally Hoff
Varamedlemmer: Jan Åge Nordlie og Siren Hansen
 
Kontrollkomite ble: Odd Skuggen (leder), Jakob Bakka.

Valgkomite: Dan Belsnes (leder), Carsten Akselsen, Kari-Anne Høiklev. Varamann: Jan Veikko Granroth.
 
Svein Erik Guldbrandsen foreslo at årsmøte pålegger styret å sende representanter til ting/møter i regi av Norges Golfforbund. Han la vekt på at det i disse fora blir snakket om ting som absolutt er viktig for vår klubb, og nevnte nå den spesifikke kvinnesatsing i NGF. Etter en smule debatt ble forslaget vedtatt. Terje Larsen i Vest-Agder Idrettskrets benyttet da også anledningen til å oppfordre klubben til å møte på kretsting.
 
I løpet av tiden til en fotballkamp (90 minutter) ble det satt sluttstrek for årsmøtet.