Klubben

Oppdatering fra styret: "Rikets tilstand"

Publisert: 2. oktober 2016  av Terje Nilsen  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Dette er en oppdatering fra styret om «rikets tilstand» etter at vi har ledet klubben i 7 måneder.
I de siste ukene har det versert mange rykter på Bjaavann. Tydeligvis har enkelte stor glede av å snakke ned klubben og sette ut rykter og påstander som ofte er tatt rett «ut av lufta».
Det er alltid vanskelig å komme til bunns i rykteflommen så vårt mottrekk er å holde oss til realitetene og spre fakta som går til alle. Referat fra styremøter og nyheter legges jo fortløpende ut på hjemmesiden, men vi innser at dette ikke alltid er nok.
Vi oppfordrer derfor alle til å ta kontakt med oss i styret om det er noe du lurer. Det er hyggelig og nødvendig at folk er engasjert i klubbens ve og vel.
 
Status – Økonomi
Vi styrer mot et positivt driftsresultat i 2016.
Klubbens økonomi er stram, men under kontroll. Vi skulle gjerne hatt bedre råd, men har satt «tæring etter næring» og gjort nødvendige tiltak for å sikre oss handlingsrom. Dette er kommunisert og publisert klubbens hjemmeside tidlig i august: «Justering av klubbtilbudet/driftsopplegg i høst»
Vi har ikke lykkes med å heve inntektsstrømmen. Greenfeeinntektene svikter, sponsorinntektene svikter, turneringsinntektene svikter, kursinntektene svikter (dette var jo forventet siden det gamle styret bestemte at vi skulle ha gratis-kurs i år)
Av lyspunkter må vi nevne økt medlemskontingent, økte drivingrange-inntekter og positive bidrag fra våre «sosiale» prosjekter.
 
Men, vi skal klare et positivt resultat og vi kommer ikke til å be klubbens medlemmer om ekstraordinære bidrag, vi kommer ikke til å benytte kassa-kreditt og vi betaler renter og avdrag (ca. 370 000) på vårt lån til kommunen i år.
 
Status – bane
Stian og banemannskapene har fått mye ut av banen med begrensede ressurser. Vi har fått ny røff-klipper (leasingavtale) og kjøpt ut 5 andre maskiner fra leasing. Disse er nå klubbens eiendom.
Vi har brukt penger på gjødsel og på å holde banen i best mulig stand. Vi har problemer med styringssystemet på deler av vanningsanlegget, men har bevisst holdt igjen feilsøking og reparasjon. Dette blir gjennomført nå.
Terje Haugen pensjonerte seg ved sesongstart og er ikke blitt erstattet i løpet av sesongen. Han har velvillig stilt opp ved behov og dugnad. Ved behov leier vi inn mekanikerhjelp på timebasis.
Det er ikke mulig å drifte en 18-hulls bane med så lite ressurser vi har hatt i år, men med stor innsats fra banemannskapet, dugnadsarbeiderne og flykning-prosjektet har vi fått gjort mye og fått mye skryt. Men, det gjenstår mye arbeid for å komme opp på det nivået som Stian Greenkeeper ønsker.
 
Status – administrasjon
All administrasjon gjøres av styret (dugnad) og det har vært en svært bratt læringskurve! Dette har ført til at styrets arbeid er svært operasjonelt og mye tid går til trivielle oppgaver og «brannslukking». Vi ser jo at dette er en langt fra optimal løsning og dette kan ikke fortsette neste sesong.
Klubbens regnskap føres av Liv Reykdal (stipulert til 20% stilling, men det er mye dugnad i tillegg). Med kafédrift i klubbens regi er regnskapet langt mer omfattende i år.
Lasse Kleven ble fra mars av engasjert i en 50% prosjektstilling på åremål for å jobbe i sponsormarkedet og med kafé/miljø i klubbhuset.
 
Status – klubbhus/kafé
Vi satset frisk med et utvidet tilbud i klubbhuset og Lasse og de timeinnleide (Elisabeth, Sabina og Rebecca) har skapt et miljø å trives i. Det viste seg imidlertid at medlemmer og besøkende brukte kaféen for lite, folk var for lite villige til å betale for det vi tilbød og/eller tilbudet vårt var ikke tilpasset det «markedet» etterspurte. I løpet av sommeren ble vi innhentet av de økonomiske realitetene og måtte sette på bremsen (som beskrevet tidligere). Vi kjører derfor siste del av sesongen i klubbhuset i større grad som «self-service» og på dugnadsbasis. Styret var fullstendig klar over at en slik service ville koste, men vi så på dette som en investering i miljø og trivsel, og på lengre sikt flere, fornøyde golfspillere på Bjaavann.
I denne prosessen måtte dessverre avtalen med Lasse (som skulle gå ut 2016) sies opp. Takk til Lasse for innsatsen han har lagt ned.       
                                                         
Status – protjenester
Klubbens pro er Gordon Murray som også driver proshopen. Gordon er ikke ansatt i klubben og samarbeidet er regulert gjennom en avtale mellom partene. Avtalen er formulert slik at om den ikke sies opp innen 1. august, går den automatisk videre året etter. Styret har hele tiden hatt en åpen kommunikasjon med Gordon hvor vi har sagt at vi vil si opp avtalen med intensjon om å reforhandle. Vi har flere samarbeidsmodeller med Gordon på bordet, men ingen avtale for neste sesong er signert ennå.
 
Status – utvalgene og dugnadsarbeidere
Som dere vet har vi ulike utvalg i klubben som står for det meste av klubbens aktiviteter. Stor honnør til arbeidet som legges ned både i utvalgene og som frivillighet (banearbeid, Golf Grønn Glede, Flykning-prosjektet, nybegynnerfaddere, …)
Senior-, dame- og herreutvalgene representerer «limet» i klubben med sine ukentlige aktiviteter for medlemmene. Likeledes Miljøutvalget med sine arrangementer. Turningsutvalget legger ned en stor jobb i gjennomføring av et omfattende turneringsprogram. Vi har fått signaler om at utvalget svært gjerne tar imot nye medlemmer.
Nybegynnerutvalget består av kun en person, Kari-Anne Høiklev, som har gjort en fantastisk innsats i år (igjen). Vi trenger en gjeng til å drive VTG-kurs og medlemsrekruttering – ta kontakt.
Klubbens junior arbeid står i stampe og i år har vi ikke hatt et fungerende utvalg. Odd Terning, som er i Turneringsutvalget, har påtatt seg rollen som utvalgsleder neste sesong og har behov for at folk melder seg til tjeneste.
Våre «sosiale» prosjekter med primus motor Per Ander Havnes, innbefatter så mye mer enn bare golf – tas kontakt om du vil bli med i prosjektene.
 
Status – samarbeid med andre klubber
Etter initiativ fra oss er det innledet et tettere samarbeid mellom klubbene langs kysten på Agder. Et synlig resultat av dette er «Sørlandsuga 2016» hvor regionens golfere kan spille billig hos hverandre. Det diskuteres også annet samarbeid.
Vi har et åpent og godt forhold til KGK og ser på muligheter til å utvide dagens samarbeid. Pr. i dag har vi ingen konkrete nye felles tiltak, men «åpne kanaler» på begge sider. Vi jobber sammen får å få kommunen bedre i tale.
 
Hva nå?
Vi har lært mye i løpet av sesongen og vi ser klart behovet for en del andre løsninger neste år. Nå er vi i full gang med å vurdere årets drift og tenke på opplegg for 2017, vi har «blanke ark», og alle muligheter til forbedringer.
Men, vi vil ha dere med i prosessen gjennom:
  • Fram-snakk klubben! Hører du rykter, spør oss, så får du svar.
  • Personlig kontakt – ikke nøl med å gripe tak i oss for å presentere ideer og innspill
  • Medlemsmøte 18. oktober – bli med på idé-dugnad for «Bjaavann – 2017» (egen invitasjon kommer snart)
  • Spørreundersøkelse - en elektronisk spørreundersøkelse hvor vi ber dere gi ris & ros og idéer til forbedringer. Det er svært viktig at alle gir sin tilbakemelding.
 
Vi går en artig og spennende høst i møte. Styret er fortsatt entusiastisk og optimistisk og vi ser lyst på klubbens fremtid.
 
Med vennlig hilsen,
for styret
 
Terje Nilsen
Leder