Klubben

Justering av klubbtilbudet/driftsopplegg i høst

Publisert: 2. august 2016  av Terje Nilsen  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret følger naturlig nok klubbens utvikling nøye og vi gleder oss over en flott bane og god stemning i klubbhuset. Nye rangeballer er på plass takket være vår samarbeidspartner Mosvold Drift. Det er gjort kraftige forbedringer i klubbhuset hvor det mest synlige er den nye hagestuen fra Grønt Fokus. Vi har installert kodelåser som gjør klubbhuset alltid tilgjengelig og vi kjører med høy service grad og et ambisiøst tilbud fra kjøkkenet. Vi har stor aktivitet på banen både av frivillige, NAV-prosjektet og banemannskapet. En helt nødvendig ny roughklipper er på plass.


I løpet av de siste ukene er det blitt klart at for å sikre handlingsevne og økonomisk styring av klubben resten av året må det gjøres noen justeringer og tilpasninger av dagens drift. Vi hadde gjerne sett at de tilgjengelige tilbud ble brukt i større grad og oppfordrer alle til enda større aktivitet på banen og i klubbhuset i tiden fremover.
 
Hovedgrepene i høst er som følger:
  • «Full service klubbhus» vil fra 5. september bli «self-service klubbhus» - klubbhuset er alltid åpent med mulighet for kaffe, brus, vafler, etc.
  • Årskontrakten med Lasse Kleven avsluttes med virkning fra 5. september
  • Gordon vil fortsatt drive proshop etter 5. september, men med justerte åpningstider (som blir publisert på hjemmesiden i god tid)
  • Drift av klubbhuset i forbindelse med turneringer, arrangementer, Nav-prosjekt, renhold, etc. vil basere seg i stor grad på dugnadsinnsats
  • Større baneprosjekter avventes, men vedlikehold og vinterklargjøring gjøres med tilpassede ressurser
 
Styret er fortsatt entusiastisk og optimistisk og vi ser lyst på klubbens fremtid. Vi har også i år stram økonomi og er i forkant med å ta de nødvendige grep for å beholde nødvendig fleksibilitet og handlingevne.

Vi går nå inn i en tid hvor neste års driftsopplegg skal besluttes og som alltid er vi lydhøre for gode forslag fra våre medlemmer.
 
Ha en topp golf-høst!!!

Med vennlig hilsen
Styret