Klubben

Golfklubben som sosial aktør

Publisert: 1. april 2016  av Terje Nilsen  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Bjaavann Golfklubb skal i år ha to sosiale prosjekter med virkning utenfor klubbens medlemmer, Golf Grønn Glede og Aktivisering av flyktninger. Vi trenger flere frivillige deltakere. Kan du stille opp, blir du belønnet med interessante og givende oppgaver som skaper glede for alle deltakere.


 
De som har lest klubbens årsmeldinger, kjenner kanskje igjen våre verdier, virksomhetsidé og visjon. Det kan kanskje være nyttig å tenke gjennom dem når vi nå går inn i en ny golfsesong.
 
Verdier
Åpen, Ærlig, Inkluderende og Entusiastisk
 
Virksomhetsidé
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand skal tilby alle golfspillere et tilpasset idrettslig og sosialt tilbud. Dette skal gjøres gjennom å eie, drifte og utvikle et attraktivt golfanlegg hvor en rekrutterer og utvikler golfspillere fra regionen.
 
Visjon
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand – et godt sted å være!
  • For medlemmer, gjester, samarbeidspartnere, ansatte og naboer.
  • For golfspillere på alle ferdighetsnivå.
  • For alle mennesker uavhengig av alder, fysiske og psykiske forutsetninger.
  • For natur og dyreliv.
 
Det er gode ord og fine formuleringer, men hva betyr det i praksis? Hvem skal vi inkludere? Hvem skal synes at det er godt å være i klubben og på banen?
 
Medlemmene i Bjaavann Golfklubb er så heldig at vi får bruke en av de fineste banene i landet. Den gir oss sportslige opplevelser og utfordringer i en fin natur. Selv om det er mange av oss, er det god plass til flere på banen de aller fleste dager i sesongen. Vi deler gjerne opplevelse med andre. I kommende sesong skal vi gjøre dette gjennom to aktiviteter.
 
For tredje år på rad skal vi i 2016 ha Golf Grønn Glede (GGG) med ukentlig golfaktiviteter for personer med ulike former for helseproblemer - slike som ikke hører med i de vanlige rekrutteringsgrupper for golfspillere. Frivillige golfhjelpere fra klubben tar med seg GGG-deltakerne ut på banen, forteller og viser litt om golfspillets finesser, men mest av alt koser man seg. En viktig del er prat over kaffe og vafler på terrassen. Klubben får ekstern finansiering for å dekke våre kostnader til GGG.
 
I år har klubben fått tilskudd fra NAV for å Aktivisere flyktninger til rydding av skog og kratt rundt banen. Det er en forutsetning at vi også skal ta oss tid til å snakke om hva det vil si å bo i Norge og hvordan "vi gjør det hos oss". Flyktningene skal ha en eller to arbeidsdager i uka under arbeidsledelse av frivillige dugnadsarbeidere fra klubben.
 
Ut over våre egne ord i verdier, virksomhetsidé og visjon, har klubben og medlemmene ingen forpliktelse til å ta opp slike aktiviteter. Men slik kan vi leve opp til våre egne ord. Samtidig fører GGG til at banen får flere brukere og Aktivisering av flyktninger får utført oppgaver som vi ellers ikke ville hatt kapasitet til å gjøre. I et større perspektiv får vi vist at golf har mye verdifullt å tilby i et folkehelseperspektiv.
 
Har du lyst og anledning til å bli med som frivillig i GGG eller i Aktivisering av flyktninger? Det er givende og interessante oppgaver. De fleste av golfhjelperne fra i fjor fortsetter, men vi trenger å bli flere slik at vi kan bytte på gjennom sesongen. Aktivisering av flyktninger er nytt for oss, så her må vi sammen finne ut hvordan det er mest praktisk.
 
For mer informasjon kontakt:
Per-Anders Havnes
pahavnes@gmail.com / 488 65 884