Klubben

Dugende afrikansk arbeidskraft

Publisert: 29. juni 2016  av Terje Nilsen  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Første fase av prosjektet "Aktivisering og arbeidstrening for flyktninger" på Bjaavann er fullført med gode resultater for flyktningene og for klubben. Vi ser fram til en videreføring over sommeren.

Av Per Anders Havnes

Som mange sikkert har fått med seg, har vi hatt besøk av en ivrig arbeidsgjengen i hver mandag og tirsdag i mai og juni - 4 timer hver dag. Stian har planlagt jobbene, og ni frivillige fra klubben har vært arbeidsledere og samtalepartnere for flyktninger fra flere land i Afrika. Formålet har vært å aktivisere flyktningene, vise hvordan arbeidslivet i Norge er og gi dem trening i å snakke norsk. Flyktningene har også fått en rask innføring i golfens mysterier samt fått erfare at golf ikke er så lett som det ser ut til på TV.
Vi startet med 15 flyktninger, men gruppen har skrumpet inn til åtte - ni de siste gangene. I samarbeid med NAV og det statlige flyktningmottaket i Kristiansand, regner vi med å fortsette med ca. 8 flyktninger i august og september.
 I løpet av disse to månedene har våre nye venner og dugnadsarbeidere ryddet kratt og kantskåret bunkere. Fra en famlende start med alt det nye, begynner de nå å bli ganske erfarne og selvhjulpne. De er selv veldig fornøyd med tida på Bjaavann. Det inkluderer også maten og hyggelig betjening i klubbhuset. Baguett til lunsj er ikke deres vanlige kost, men det har smakt dem godt. Noen har likevel ikke kunnet nyte lunsjen, siden Ramadan faller i juni i år. Da har de ikke kunnet spise mellom soloppgang og solnedgang. Det siste illustrerer at de frivillige klubben og arbeidslederne har møtt både kulturelle og språklige utfordringer. Erfaringene er at utfordringer lett finner en løsning når man starter problemløsing med et smil.
For de frivillige arbeidslederne har dette vært både interessant, lærerikt og givende.
 
Gjennom prosjektet har golfklubben fått utført mye nødvendig vedlikehold som vi ellers ikke ville rekke over. Samtidig har vi fått finansiert anskaffelse av redskaper og utstyr som klubben trenger videre.
 I evalueringsmøtet med NAV i slutten av juni fikk prosjektet god omtale både fra flyktningene og klubben. Vi ser derfor fram til å kunne videreføre prosjektet i august og september.