Banen

Vinternytt fra banen

Av: Terje Nilsen  |  Publisert: 14. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det er ikke bare i klubbhuset det skjer ting på Bjaavann i vinter. Vi kan også melde om hyggelige forbedringsprosjekter på banen.Ny plukke-bil til rangen

Vi har anskaffet en Suzuki Jimny mini-SUV, 4x4 med lav og høy girkasse. Bilen er superlett og perfekt for vår bratte range. Før plukkesesongen starter vil den bli utstyrt med dertil egnet beskyttelse.

Ny bro under oppføring fra green 16 til tee 17

Som en del av reparasjonsarbeidet etter flommmen høsten 2017 er veifyllingen med de to store rørene erstattet med et betongelement.  Dette er plassert på steinfyllinger som hindrer fremtidig utvasking og sikrer at bekkeløpet holdes åpent i en flomsituasjon. Etterhvert kommer det tredekke på broen som vil bli bred nok til en golfbil.

De store rørene, som ble finansiert av seniorgruppa, har vi god bruk for andre steder på banen.
Forsøk med tildekking av green 12

Greenen er nå dekket av to typer duk, en normal fiberduk underst og en tett plastduk på toppen. Duken er gravd ned langs kantene for å hindre overflatevann i å renne inn og legge seg på greenen, dvs. hindre mulighet for isdannelse. Greenen ble i høst ekstra sanddresset og sprøytet mot sopp for å være rustet mot det "tette" klimaet. 

Under duken ligger det også 75 meter perforerte drensrør, som det kan blåses frisk luft inn i med løvblåser for å bytte ut lufta.

Metoden er testet i Sverige med hell og den testes nå på fire baner i Norge som deler sine erfaringer. Greenkeeper Kenneth fra KGK deltar også både i det praktiske og i diskusjonene.

Så langt har det vært mye arbeid med å holde duken på plass og kjøre luft inn. Men, kan en få gresset til å overleve under duken der det ellers dør, er det verdt det. Vi skaffer oss i hvert fall erfaring, slik at vi er forberedt om vi en dag skal gjøre dette i stor skala.