Medlem

Medlemsskap i Bjaavann Golfklubb

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Bjaavann Golfklubb.  Felt merket med stjerne er obligatoriske. Lurer du på hvordan vi behandler og bruker dine personopplysningene, kan du lese mer om dette i vår egen Personvernerklæring. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet.

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap/samarbeidsavtale med klubben.


Det tilbys månedsbetaling for medlemskategoriene Voksen med spillerett og Premiummedlemskap. Om dette er ønskelig oppgis det i kommentarfeltet ved innsending av innmeldingskjema. 
Man sparer 630,- ved å betale medlemskapet i en rate
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Bjaavann golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Viktig:

  Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingsskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.