Medlem

Medlemskap i Bjaavann Golfklubb 2020

Nedenfor finner du priser for medlemskap og kontigenter for 2020

Dersom du ønsker å melde deg inn i klubben kan du gjøre det ved å fylle ut innmeldingsskjemaet vårt, eller kontakte oss på klubb@bjaavanngk.no

Nytt for 2020 er at alle med hovedmedlemsskap med spillerett også har gratis spillerett hos Arendal og omegn golfklubb, med unntak av i juli måned. Se også andre medlemsfordeler

Vi tilbyr også månedsbetaling/AvtaleGiro for Voksen med spillerett og Premium medlemskap (det påløper et gebyr på 50 kr/mnd). Dersom du ønsker månedsbetaling vil du motta et engangsbeløp på påløpte måneder hittil i år, før du inngår i den månedlige faktureringen. Les mer om AvtaleGiro her.

Vi fakturer månedsbetaling i begynnelsen av hver måned, med forfall i midten av måneden!

Kontakt oss på klubb@bjaavanngk.no om du ønsker dette.

- Spillerett på vår 18-hulls bane.
- Spillerett på Arendal og omegn golfklubb med unntak av juli måned.
- Medlemsskap i Top Nordic Golf (sjekk egen link).
- Årskort på drivingrange (dette kortet er personlig).
- Stort skap.i låven til golfbag med køller og tralle.
- Kaffeavtale (gratis kaffe i kafeens åpningstid).
- Ta med deg gjest(er) til greenfee på 350 kroner (må spille i samme flight).
- 50% rabatt på golfbil.
- Egen parkering for premium-medlemmer i første rekke.
- Mulighet til å booke starttider 21 dager før.
- Månedsgebyret er inkludert i beløpet
- Månedsbetaling forutsetter AvtaleGiro.
- Du kan spare 620 kr ved å betale hele medlemsskapet i en rate.

kr 10 000

- Spillerett på vår 18-hulls bane.
- Spillerett på Arendal og omegn golfklubb med unntak av juli måned.
- Medlemsskap i Top Nordic Golf (sjekk egen link).
- Årskort på drivingrange (dette kortet er personlig).
- Stort skap.i låven til golfbag med køller og tralle.
- Kaffeavtale (gratis kaffe i kafeens åpningstid).
- Ta med deg gjest(er) til greenfee på 350 kroner (må spille i samme flight).
- 50% rabatt på golfbil.
- Egen parkering for premium-medlemmer i første rekke.
- Mulighet til å booke starttider 21 dager før.

- Spillerett på vår 18-hulls bane.
- Spillerett på Arendal og omegn golfklubb med unntak av juli måned.
- Medlemsskap i Top Nordic Golf (sjekk egen link)
- Månedsgebyret er inkludert i beløpet.
- Månedsbetaling forutsetter AvtaleGiro.
- Du kan spare 610 kr ved å betale hele medlemsskapet i en rate.

- Spillerett på vår 18-hulls bane.
- Spillerett på Arendal og omegn golfklubb med unntak av juli måned.
- Medlemsskap i Top Nordic Golf (sjekk egen link)

Får egen klubbmedlem pris på greenfee på hovedbanen og vinterbanen.

Født 2010 eller senere. Barn eller barnebarn av medlemmer, innrømmes 50 % rabatt!

Født 2001-2009. Barn eller barnebarn av medlemmer, innrømmes 50 % rabatt!

Født 1997-2000

Fulltidsstudent gjennom HELE sesongen med dokumentert og betalt semesteravgift/studentbevis.

kr 4 900

Gjelder kun for de som har medlemsskap i annen golfklubb med full spillerett

- Full spillerett
- Gratis gruppetrening i 2020
- Årskort driving range for deltakere på Veien til Golf fra 2020

Ubegrenset antall baller på driving rangen i løpet av sesongen! Strengt personlig, men krever ikke medlemskap i klubben.

Strengt personlig og fordrer medlemskap i klubben.

Plass til en golfbag m/køller. Registreres i GolfBox. Du bruker egen hengelås. Betales på faktura.

Plass til en golfbag m/køller og en tralle. Registreres i GolfBox. Du bruker egen hengelås. Betales på faktura.

Plass til en golfbag m/køller og en tralle, samt strømtilførsel. Registreres i GolfBox. Du bruker egen hengelås. Betales på faktura.

For medlemmer av Bjaavann GK som ikke har spillerett, betales det greenfee på kroner 350,-