Medlem

Medlemskap i Bjaavann Golfklubb 2023

Nedenfor finner du priser for medlemskap og kontigenter for 2023

Dersom du ønsker å melde deg inn i klubben kan du gjøre det ved å fylle ut innmeldingsskjemaet vårt, eller kontakte oss på post@bjaavanngk.no

Se også medlemsfordeler som vi tilbyr til alle våre medlemmer med spillerett. 

Vi tilbyr også månedsbetaling/AvtaleGiro for Voksen med spillerett og Premium medlemskap. 
Vi minner om at man sparer opptil 630,- med å betale hele medlemskapet i en rate.
De som ønsker månedsbetaling, må selv sørge for å sette opp avtalegiro i banken deres etter man har mottatt første månedsfaktura fra klubben. 


Vi fakturer månedsbetaling i slutten av hver måned, med forfall i midten av måneden!

Kontakt oss på post@bjaavanngk.no om du ønsker dette.
kr 8 900/år

Tilbudet gjelder kun for de som betaler medlemskapet i en rate og binder seg ut 2023 og hele 2024 sesongen

- Voksen (8900,-) gjelder alle som er født 1995 eller tidligere
- Ung voksen (4600,-) gjelder alle født 1996-2004
- Junior (2000,-) gjelder alle født 2005-2012

Tilbudet gjelder kun for de som betaler medlemskapet i en rate og binder seg til 2023 sesongen.

- Gjelder alle som er født 1997 eller tidligere
- Spillerett på vår 18-hulls bane.
- Spillerett på Arendal og omegn golfklubb med unntak av juli måned.
- Medlemskap i Top Nordic Golf som gir deg gratis golf runder på flere flotte golfbaner i Norden. (sjekk egen link)

kr 10 800/år

Tilbudet gjelder kun for de som betaler medlemskapet i en rate og binder seg til 2023 sesongen.

- Spillerett på vår 18-hulls bane.
- Spillerett på Arendal og omegn golfklubb med unntak av juli måned.
- Medlemsskap i Top Nordic Golf (sjekk egen link).
- Årskort på drivingrange .
- Skap i låven til golfbag med køller og tralle
- Kaffeavtale (gratis kaffe i kafeens åpningstid).
- Ta med deg gjest(er) til greenfee på 350 kroner (må spille i samme flight).
- 50% rabatt på golfbil (av ordinære pris).
- 3 Gratis protimer.
- Mulighet til å booke starttider 21 dager før.

- Spillerett på vår 18-hulls bane.
- Spillerett på Arendal og omegn golfklubb med unntak av juli måned.
- Medlemsskap i Top Nordic Golf (sjekk egen link)
- Månedsgebyret er inkludert i beløpet.
- Månedsbetaling forutsetter AvtaleGiro.
- Du kan spare 640 kr ved å betale hele medlemsskapet i en rate.

- Spillerett på vår 18-hulls bane.
- Spillerett på Arendal og omegn golfklubb med unntak av juli måned.
- Medlemsskap i Top Nordic Golf (sjekk egen link).
- Årskort på drivingrange.
- Stort skap i låven til golfbag med køller og tralle.
- Kaffeavtale (gratis kaffe i kafeens åpningstid).
- Ta med deg gjest(er) til greenfee på 350 kroner (må spille i samme flight).
- 50% rabatt på golfbil (av ordinær pris).
- 3 Gratis protimer.
- Mulighet til å booke starttider 21 dager før.
- Månedsgebyret er inkludert i beløpet
- Månedsbetaling forutsetter AvtaleGiro.
- Du kan spare 600 kr ved å betale hele medlemsskapet i en rate.

- Må være Født 1998-2003
- Spillerett på vår 18 hulls bane
- Spillerett på Arendal GK med unntak av juli måned.
- Medlemskap i Top Nordic Golf

- Må være Født 2004-2010.
- Barn eller barnebarn av medlemmer, innrømmes 50 % rabatt på medlemskapet.
- Fritt spill på vår 18 hulls bane
- Fritt spill på Arendal GK sin bane, utenom juli måned.
- Muligheter til å dra på junior treninger ukentlig (sjekk hjemmesiden for mer informasjon)

- Må være Født 2011 eller senere.
- Barn eller barnebarn av medlemmer, innrømmes 50 % rabatt på medlemskapet.
- Fritt spill på vår 18 hulls bane
- Fritt spill på Arendal sin bane, utenom juli måned.
- Muligheter til å dra på knøttegolf treninger

*gjelder kun for deltakere som har deltatt på VTG kurs, og er på sitt 1 år medlemskap på Bjaavann*

- Full spillerett på vår 18 hulls bane
- Full spillerett på Arendal sin bane, bortsett fra juli måned.
- Gratis gruppetrening i 2023
- 100 klipp til driving range for deltakere på Veien til Golf fra 2023

*gjelder kun for deltakere som har deltatt på VTG kurs, og er på sitt 2 års medlemskap på Bjaavann*

- Full spillerett på vår 18-hulls bane
- Full spillerett på Arendal sin bane, bortsett fra juli måned.
- Gratis gruppetrening i 2023
- 50% rabatt på 100 klipp rangekort på driving range

*gjelder kun for deltakere som har deltatt på VTG kurs, og er på sitt 3 års medlemskap på Bjaavann*

- Full spillerett på vår 18-hulls bane
- Full spillerett på Arendal sin bane, bortsett fra juli måned.
- Gratis gruppetrening i 2023

kr 5 750/år

Gjelder kun for de som har medlemsskap i annen golfklubb med full spillerett

Får egen klubbmedlem pris på greenfee på Bjaavann Golfklubb

For medlemmer av Bjaavann GK som ikke har spillerett, betales det greenfee på kroner 400,-

klippekort på driving rangen inkluderer 100 klipp // 3500 rangeballer