Utvalg

Kontrollutvalget

Klubbens kontrollutvalg i 2023 er (fra venstre): Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i klubbens lovverk og omfatter bl.a.:
  • Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter klubbens lov.
  • Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet som skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøteperioden, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven.
  • Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
  • Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig.

Ta gjerne kontakt med oss om det er ting du lurer på.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her