Utvalg

Banekomitéen

Banekomitéen jobber etter instruks fra Styret, datert 26. september 2018, som sier:

Instruks for banekomitéen
 
Banekomiteen (BK) oppnevnes av styret, og består av leder, minimum 2 medlemmer og greenkeeper.
BK velger sin leder, som innkaller til møter ved behov.
Klubbens pro, daglig leder, styrerepresentant og eksterne ressurspersoner innkalles ved behov.
Det skal skrives referat fra møtene som oppbevares i klubbens arkiv.
 
BK skal:
 • Aktivt bidra til at målene i klubbens virksomhets- og utviklingsplaner nås.
 • Være rådgivende organ for styret i saker som vedrører drift, vedlikehold og videreutvikling av bane og anlegg.
 • Være forum for behandling av medlemmenes innspill vedrørende bane og anlegg.
 
BK er gitt fullmakt til selv å organisere og utføre sine aktiviteter, men er faglig underlagt greenkeeper.
Større designendringer skal kun gjøres etter konsultasjon med banearkitekten, Robert Trent Jones Jr. (RTJ2). Banen skal forbli en «Trent Jones bane».
 
Ansvarsområde:
 1. BK har på oppdrag fra styret, ansvaret for å sette opp beskrivelse av mål for vedlikeholdstiltak av bane og anlegg, samt oppfølging av denne målsetning. Dette nedfelles i «Masterplan for Bjaavann Golfbane» som revideres årlig på klubbens årsmøte. Styret skal godkjenne planen før den offentliggjøres og fremlegges på årsmøtet. Styret er avsender og signerer planen.
 2. BK skal gi styret innspill til planer for drift, vedlikehold og utvikling av bane og anlegg. Dette nedfelles i «Virksomhetsplan for Bjaavann Golfbane» som revideres årlig på klubbens årsmøte.
 3. BK skal innen 1. desember levere årsberetning til styret vedrørende komiteens arbeidsområde.
 4. BK skal innen 1. desember utarbeide og levere til styret forslag til «Handlingsplan» med budsjett for kommende periode. Handlingsplanen er et vedlegg til «Masterplan for Bjaavann Golfbane».
 5. BK skal komme med innspill til dugnadsoppgaver og til Hullfadderordningen.
 6. BK har ansvaret for at banen til enhver tid er tydelig og korrekt merket.
 7. BK skal forelegge styret saker som vil kunne overskride bevilget beløp.
 8. BK skal i samarbeid med greenkeeper holde løpende kontakt med NGF og andre ressurser og benytte seg av tilgjengelig informasjon vedr. banedrift og vedlikehold.

Banekomiteen 2023 består av: 
 • Kenneth Mayer - Head greenkeeper 
 • Preben Lønn - Leder av banekomiteen/golfspiller
 • Svein Tange Jensen - Dugnadsgeneral/golfspiller
 • Nils Oskar Plathe - Historikk fra banen /golfspiller
 • Rune Ottesen - Dugnadsarbeider/golfspiller
 • Odd Terning - Turneringsutvalg/golfspiller

Saker som faller inn under Banekomitéens ansvarsområde kan spilles inn til leder eller medlemmene i komitéen eller til klubbstyret (post@bjaavanngk.no)
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her