Turneringer

Turneringsutvalg

Turneringsutvalget har ansvaret for å koordinere all konkurranseaktivitet i klubben.

Utvalget ledes av Ingarth Kallevik som kan kontaktes på tlf: 92843277 eller e-post: ingarth@kallevik.name

Turneringsutvalget 2020
Leder: Ingarth Kallevik
Medlemmer:
Anne-Marie Schumann
Lasse Eidskrem
Jørn Hannevik
Margot Pedersen
Øyvind Larsen
Jan Dahl
Jonas Lønn
JR Rep Odd Terning

Utvalgets største årvisse oppgaven er å arrangere klubbmesterskap for alle klasser.
Som en av landest beste baner får Bjaavann hyppieg henvendelser fra NGF og NSG om å påta seg arrangement med nasjonalt tilsnitt, noe vi ofte gjør.Turneringsutvalget samarbeider tett med Dame-, Herre-, Junior- og Miljøutvalget. Kort sagt med de fleste.
Vi er overbevist om at konkurransene binder medlemmene sammen og har overmåte stor betydning for miljøet i klubben.

Samtidig bestreber vi oss på en effektiv og rasjonell avvikling av alle turneringer, slik at ikke banen blokkeres unødig for vanlig spill.