Miljøutvalg

Miljøutvalg

Miljøutvalget trenger deg! Ta kontakt med Sally Hoff eller Irene Bakke på irenehvalgaard@gmail.com dersom du har lyst til å jobbe med miljøfremmende tiltak!

Miljøutvalget skal bidra til at Bjaavann Golfklubb har et aktivt sosialt miljø basert på klubbens verdigrunnlag: Åpen, Ærlig, Inkluderende og Entusiastisk.

Utvalget skal gjennom sitt engasjement bidra til at det sosiale aspekt ivaretas i alle aktiviteter i klubben. Vi håper alle som kommer til klubben skal bli godt tatt i mot og inkludert i miljøet.

Vi har alle et ansvar for klubbmiljøet. Et godt miljø kan ikke vedtas av styret, men ved at alle prøver å oppføre seg i henhold på klubbens verdier, er vi godt på vei.

Vi er svært interessert i innspill fra både nye og gamle medlemmer, så ta kontakt hvis du har idéer ny miljøtiltak eller ting du mener kan forbedres.