Klubben

Klubbens Master- og Virksomhetsplan 2022-2026

I vedleggene finner du klubbens langsiktige planer vedtatt på Årsmøtet 14. februar 2017, årlig revidert, sist gang revidert på Årsmøtet 03.mars 2022.

Masterplanen beskriver banen slik vi ønsker at den skal bli når den er «ferdig utviklet» og beskriver en rekke opprustings- og nybyggingstiltak som må gjennomføres for at banen skal få ønsket standard. Noen tiltak krever betydelige investeringer mens andre kan realiseres med moderat til liten arbeidsinnsats (av ansatte eller ved dugnad).

Virksomhetsplanen adresserer de utfordringer som Bjaavann Golfklubb – Kristiansand står overfor ved inngangen til planperioden. Klubben erkjenner at utfordringene er mange og store, og at problemene må løses gjennom systematisk og målrettet arbeid over flere år. Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsverktøy som sikrer langsiktighet og kontinuitet i dette arbeidet. Den dekker selvsagt ikke alt; planen fokuserer på de forhold som ansees viktigst for å nå hovedmålet for planperioden.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her