Klubben

Bli samarbeidspartner med Bjaavann Golfklubb

Vi lager ulike pakker for våre samarbeidspartnere tilpasset ulike bedrifter. Disse pakkene kan inneholde;
Spillerett for navngitte personer (egne ansatte eller sponset spillerett for utvalgte medlemmer fra samarbeidspartner)
 • Greenfee billetter
 • Tilpasset nybegynnerkurs (VTG) over 2-3 dager, min. 5 deltakere
 • Profilering på x antall baller på driving rangen (ballmaskinen inneholder 12-15.000 baller) Minimum 3.000 baller med egen logo!
 • Profilering på infotavlen ved utslagsstedet for sponset hull
 • Profilering på hullflagg som "hullsponsor"
 • Profilering i hullkoppen som "hullsponsor" eller alle ledige hullkopper
 • Profilering på scorekort
 • Profilering på klubbens sponsortavle ved klubbhuset og driving rangen
 • Profilering på klubbens hjemmeside
 • Profilering mot klubbens medlemmer (i underkant av 800 ved årskiftet)
 • Tilbud til våre medlemmer på vegne av samarbeidspartner
 • Vi oppfordrer jevnlig alle medlemmer til å bruke våre samarbeidspartnere!
 • Turneringer med oppsett, startliste, resultatliste og premiering
 • Sommerfest for ansatte med bespisning og bevertning
 • Aktiviteter tilpasset ikke-golfere
Prisene på våre "pakker" varierer og kan selvfølgelig diskuteres ihht samarbeidspartners ønske! smiley 

Kontakt vår sponsor ansvarlig - Thomas Moy - Moy@Bjaavanngk.no  +47 930 022 23