Junior/Elite

Junior- og Elite
Utvalget skal ivareta junior- og elitespilleres interesser.
Med juniorer menes spillere fra de aller minste inntil de fyller 20 år.

Utvalget jobber med:
  • Rekruttering av barn og unge
  • Knøttegolf (under 9 år)
  • Felles juniortrening
  • Arrangere turneringer og turer for juniorspillere
  • Treningsleir
  • Narvesen-tour
  • Egne turneringer 
  • Kvalifisering og uttak til Lag-NM junior
  • Kvalifisering og uttak til Lag-NM

Forløpig program for sesongen 2020:
Last ned Spond-appen for oppdateringer på treninger: https://group.spond.com/VFGHY


Faste treninger:
       Junior: Onsdager kl 17:00 - 19:00
                     Lørdager kl 08:00 - 11:00
Intern turnering 1-2 ganger i mnd

       Elite:   Mandager kl 19:00 - 20:00 
                    Onsdager kl 19:00 - 20:00


Årets NarvesenTour: https://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={4E5BA52D-2166-4FD0-A6B9-705D3743A935}&language=1044#/customer/876/schedule

Årets Norges Cup: https://www.golfbox.no/portal/golf_info/tourframe.asp?selected={4E5BA52D-2166-4FD0-A6B9-705D3743A935}


 

Juniorutvalg

Øyvind Larsen

Leder

   99 64 82 10

Øyvind (42) er pensjonert byggmester som har blitt lærer. Han har vært medlem siden oppstarten. Han har spilt golf siden 1992, og har styrets laveste handicap.

Odd Terning

   94822422

Torstein Lømsland

Trener