Banen

Bli hullfadder - hjelp oss å holde banen fin!

Hullfadder-ordningen 2018

Faddernes oppgave er å passe på at hullets utslagssteder, fairwayer, bunkere og green til enhver tid er i god stand.
  • utslagssteder ryddes for søppel/pegger/oppslått torv og repareres med sand/frø-blanding
  • fairwayer repareres på samme måte, men her kan man godt bare bruke sand. Frisk torv legges tilbake i såret, tørre torvbiter fjernes
  • nedslagsmerker på greener repareres
  • fotspor i bunkere rakes ved behov, river legges i bunkerne

Disse oppgavene gjøres etter behov og oftest gjøres jobben mens en spiller hullet (noen ganger er det behov for å ta en ekstra runde med sand på fairwayer).

Håpet er jo at nødvendig innsats skal minske etter hvert som flere forstår hvor viktig det er å ta vare på banen. Hensikten er jo ikke at fadderne skal gjøre jobben for spillerne.

Det henges opp et lite skilt på stativene ved hvert utslag med navn på hullfadderne så kan alle se hvem som må rydde etter dem om ikke vanlig etikette følges.

Det er selvsagt mange andre ting en kan gjøre på hullene når arbeidslysten melder seg. Da er det bare å ta kontakt med Greenkeeper.

Vil du bli hullfadder? Kontakt Irene (tlf 46 46 94 84 / irenehvalgaard@gmail.com )