Banen

Drivingrange

 
Priser på drivingrangen 2019
(40 baller pr. bøtte)
  • Polett/kortautomat kr. 40 pr. bøtte. Kortautomaten kan brukes hele døgnet)
  • Kort à 10 bøtter kr. 300 (tilsvarer kr. 30 pr. bøtte)
  • Kort à 30 bøtter kr. 750 (tilsvarer kr. 25 pr. bøtte)
  • Årskort kr. 1800. Kortet gir ubegrenset antall baller. Kortet er strengt personlig og fordrer ikke medlemskap i klubben

Poletter, rangekort og årskort fås kjøpt i klubbhuset.
 

Tider for plukking av baller:
Under plukking kan rangen være helt eller delvis stengt for trening.
  • Mandager: kl. 09:00 - 11:00
  • Onsdager: kl. 09:00 -11:00
  • I helgene plukkes det etter behov, enten fredag ettermiddag eller lørdag/søndag