6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Banen

Hullfadder?

Publisert: 10. mai 2017  av Terje Nilsen

At våre medlemmer er glad i banen vår er helt åpenbart. Hele 14 hull er "revet bort" av ivrige medlemmer som vil bli hullfaddere. Nå mangler vi bare hullfaddere på hullene 6,9,15 og 18. Det hadde vært veldig fint å få dekket opp alle hull før sesongen og gressveksten starter for fullt.


Det er Irene Hvalgård Bakke (styremedlem og medlem i Miljøutvalget) som er primus motor for ordningen vi nå igjen setter i gang med. Ta kontakt med Irene som treffes på telefon 46 46 94 84 eller E-post: irenehvalgaard@gmail.com

 Hullfadder-ordningen 2017

Faddernes oppgave er å passe på at hullets utslagssteder, fairwayer, bunkere og green til enhver tid er i god stand.
  • utslagssteder ryddes for søppel/pegger/oppslått torv og repareres med sand/frø-blanding (sand og frø finnes i garasjen ved kølleboden)
  • fairwayer repareres på samme måte, her kan man godt bare bruke sand. Frisk torv legges tilbake i såret, tørre torvbiter fjernes
  • nedslagsmerker på greener repareres
  • fotspor i bunkere rakes ved behov, river legges i bunkerne
Disse oppgavene gjøres etter behov og oftest gjøres jobben mens en spiller hullet (noen ganger er det behov for å ta en ekstra runde med sand på fairwayer).

Håpet er jo at nødvendig innsats skal minske etter hvert som flere forstår hvor viktig det er å ta vare på banen. Hensikten er jo ikke at fadderne skal gjøre jobben for spillerne.

Det henges opp et lite skilt på stativene ved hvert utslag med navn på hullfadderne så kan alle se hvem som må rydde etter dem om ikke vanlig etikette følges.

Det er selvsagt mange andre ting en kan gjøre på hullene når arbeidslysten melder seg. Da er det bare å ta kontakt med Greenkeeper. 
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset