6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Junior og elite

Junior og eliteutvalget

I 2018-sesongen er det junior-trening på  xxxx fra xx - xx.

Utvalget ledes av Per Øyvind Svenkerud som treffes på tlf: 46 61 78 69 og e-post: persvenkerud@msn.comUtvalget skal ivareta juniorer/elitespilleres interesser.

Med juniorer menes spillere fra de aller minste inntil de fyller 20 år.

Elitespillere er de spillere som tilfredsstiller krav gitt av komiteen. For juniorer er dette spillere som kvalifiserer inn til minimum Junior Region Tour. For andre er kravet at de er kvalifisert for Norges Cup.

Komiteen koordinerer treninger, arrangerer turneringer og tilrettelegger reise og opphold for turneringsspillere.

Medlemmer Junior og elite utvalget:Per Øyvind Svenkerud - Leder


Per Øyvind kontaktes på:
Telefon:46 61 78 69
E-post: persvenkerud@msn.com
Odd Terning

Odd kontaktes på:
Telefon: 94 82 24 22
E-post: odd.ter@online.noTorbjørn Lømsland

Torbjørn kontaktes på:
Telefon: 40 06 96 36
E-post: skogskaren@yahoo.no
Ole Lossius

Ole kontaktes på:
Telefon: 90 19 99 65
E-post: ole.lossius@brgruppen.no 
 
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset