Klubben

Styreprotokoller

Nedenfor finner du styremøtereferat og årsmøteprotokoller. 

2018

Styremøte 05/2018
Styremøte 04/2018
Styremøte 03/2018
Styremøte 02/2018
Styremøte 01/2018
Årsmøteprotokoll 2018

2017

Styremøte 16/2017
Styremøte 15/2017
Styremøte 14/2017
Styremøte 13/2017 
Styremøte 12/2017
Styremøte 11/2017
Styremøte 10/2017
Styremøte 09/2017
Styremøte 08/2017
Styremøte 07/2017
Styremøte 06/2017
Styremøte 05/2017
Styremøte 04/2017
Styremøte 03/2017
Styremøte 02/2017
Styremøte 01/2017
Årsmøteprotokoll 2017


2016

Styremøte 19/2016
Styremøte 18/2016
Styremøte 17/2016
Styremøte 16/2016
Styremøte 15/2016
Styremøte 14/2016
Styremøte 13/2016
Styremøte 12/2016
Styremøte 11/2016
Styremøte 10/2016
Styremøte 09/2016
Økonomi - halvårsrapport 2016
Styremøte 08/2016
Styremøte 07/2016
Styremøte 06/2016
Styremøte 05/2016
Styremøte 04/2016
Styremøte 03/2016
Styremøte 02/2016
Styremøte 01/2016
Årsmøteprotokoll 2016


2015

Styremøte 14
Styremøte 13 
Styremøte 12
Styremøte 11
Styremøte 10
Styremøte 9
Styremøte 8
Styremøte 7
Styremøte 6 
Styremøte 5 
Styremøte 4 
Styremøte 3 
Styremøte 2  
Styremøte 1 
Årsmøte protokoll 2015

2014 

Styremøte 9
Styremøte 8 
Styremøte 7 
Styremøte 6 
Styremøte 5 
Styremøte 4 
Styremøte 3 
Styremøte 2 
Styremøte 1 
Årsmøte protokoll 2014 

2013 

Styremøte 8 
Styremøte 7 
Styremøte 6 
Styremøte 5 
Styremøte 4 
Styremøte 3
Styremøte 2
Styremøte 1 
Ekstraordinært årsmøte 2013