Klubben

Planlagte styremøter 2018

Styret hadde sitt første møte mandag 26. februar og møteplanen for 2018 ser slik ut:
 
Møte Dato
01/2018 26.02.2018
02/2018 14.03.2018
03/2018 18.04.2018
04/2018 09.05.2018
05/2018
14.06.2018
06/2018 08.08.2018
07/2018 29.08.2018
08/2018 26.09.2018
09/2018 09.10.2018
10/2018 17.10.2018
11/2018 07.11.2018
12/2018 28.11.2018
13/2018 19.12.2018
Styreprotokoller legges fortløpende ut på hjemmesiden!

Styret er der for medlemmene. Vi vil vite hva dere er opptatt av og hva vi kan gjøre for å skape en enda bedre klubb. Ta derfor kontakt enten på klubb@bjaavanngk.no, eller ved direkte kontakt med styrets medlemmer.

Bruk oss! Nye saker for behandling i styret sendes til Sally i god tid!
 
  Oppfølging på vegne av styret / kontaktperson i styret
Per Arne Driving Range, Juniorutvalget
Claire Golf Grønn Glede, Kafe
Sally Miljøutvalget, Politiattester, Proshop, Arbeidsgiveransvar, Strategi, Samarbeid
Irene Hullfadderordning
Lasse Turneringsutvalget
Anne Marie Dameutvalget, Samarbeid KGK
Knut Dugnader