Junior

Juniorutvalg

I 2018-sesongen er det junior-trening på  tirsdager fra 18 - 19.

Utvalget ledes av Per Øyvind Svenkerud som treffes på tlf: 46 61 78 69 og e-post: persvenkerud@msn.comUtvalget skal ivareta juniorer/elitespilleres interesser.

Med juniorer menes spillere fra de aller minste inntil de fyller 20 år.

Elitespillere er de spillere som tilfredsstiller krav gitt av komiteen. For juniorer er dette spillere som kvalifiserer inn til minimum Junior Region Tour. For andre er kravet at de er kvalifisert for Norges Cup.

Komiteen koordinerer treninger, arrangerer turneringer og tilrettelegger reise og opphold for turneringsspillere. Ta kontakt med Per eller Odd dersom du vil være med i utvalget vårt!

Medlemmer Junior og elite utvalget:Per Øyvind Svenkerud - Leder


Per Øyvind kontaktes på:
Telefon:46 61 78 69
E-post: persvenkerud@msn.com
Odd Terning

Odd kontaktes på:
Telefon: 94 82 24 22
E-post: odd.ter@online.no