6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

Innkalling til Årsmøte

Publisert: 16. desember 2017  av Terje Nilsen

Det innkalles til ordinært Årsmøte i Bjaavann Golfklubb - Kristiansand, mandag 12. februar, kl 18:00. Sted: Stiftelsen Arkivet, Vesterveien 4, 4613 Kristiansand. Dokumenter vil være tilgjengelig her på hjemmesiden senest 5. februar.

Viktige datoer ihht. klubbens lover § 13:
  • Årsmøte: 12. februar 2018
  • Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest: 29. januar
  • Årsmøtedokumentene gjøres tilgjengelig her på hjemmesiden senest: 5. februar§13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

 
 
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Snogg
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
Mosvold Drift
RSA Bil
Contiga