6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

Viktig informasjon om kontingentene våre

Publisert: 24. mars 2017  av Terje Nilsen

Det er ingen økninger i 2017 kontingenten, men Årsmøte 2017 vedtok å innføre en tilleggskontingent som mange vil oppleve som en "rabatt". Les mer ....

Klubben er helt avhengig av frivillighet fra medlemmenes side for å få utført nødvendige oppgaver. Mange legger ned et stort arbeid, mens de fleste av oss av ulike årsaker ikke har mulighet, eller ønske, om å bidra med frivillig arbeid.
 
Mange klubber har innført «dugnadsavgift». Det nærmeste eksemplet er Kristiansand Golfklubb som legger en avgift på 200 kr på årskontingenten for de fleste medlemskap. Ved utført dugnadsinnsats fås et gavekort av klubben som kan brukes i klubbens proshop.
 
Våre kontingentsatser for hovedmedlemskapene justeres ikke fra satsene i 2016.
 
Et enstemmig årsmøte vedtok at det innføres en årlig tilleggskontingent på 250 kr pr. sesong for medlemmer med spillerett (med unntak av barn, weekendmedlemmer, medlemmer bosatt utenfor Agder-fylkene, deltakere på klubbens «Veien til Golf»-kurs i inneværende sesong og innmeldinger etter 1. september).
 
Det vil bli arrangert minimum fire fellesdugnader i løpet av sesongen, den første er tidfestet til 25. mars. Deltakelse på minimum to av disse dugnadene vil kvalifisere til et gavekort gyldig for 2017 pålydende 300 kr for bruk i klubbhuset (proshop/kiosk). Annet frivillig arbeid, f.eks. i de mange utvalg og arbeidsgrupper i klubben, eller annet arbeid - dog tilsvarende minimum 10 timer, vil også kvalifisere til gavekort etter at det er attestert av utvalgsleder/dugnadssjef.
 
Har du medlemskap uten spillerett kan du selvsagt få lov til å betale tilleggskontingenten om du så ønsker (med mulighet til å få gavekort). Gi oss i så fall beskjed.
 
Ingen blir «svartelistet» om betaling uteblir i år, men vi håper jo at alle vil bidra. Føler du deg ikke i stand til det i år er det fint om beskjed gis snarest til post@bjaavanngk.no. Fra 2018 er intensjonen at tilleggskontingenten sendes ut sammen med det ordinære kontingentkravet.

Vi ber dere kun å betale via giroen vi sender ut i april. Ikke overfør penger til klubbens konto, eller betal i kassa - kun via tilsendt giro.
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset