6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

Årsmøtet 2017 - vel blåst!

Publisert: 16. februar 2017  av Terje Nilsen

59 stemmeberettigede møtte fram på klubbens årsmøte tirsdag 14. februar. Snaue to timer tok det for dirigent Havnes å lose forsamlingen gjennom sakslisten.
Som det fremgår av Protokollen rådet det stor grad av samstemmighet.

De tillitsvalgte for 2017 er:              
 
Styre:    
Leder Terje Nilsen    valgt for ett år
Nestleder Tor Johannessen                                    ikke på valg
Medlem Irene Hvalgaard Bakke                          valgt for to år
Medlem Claire Jebsen                                          ikke på valg
Medlem Sally E. Hoff                                             ikke på valg
Vara Henning Holst                                         valgt for ett år
Vara Lasse Eidskrem                                       valgt for ett år
     
Revisor: Revisjonsfirma Ekiassen AS valgt for ett år
     
Kontrollkomité:    
Leder Odd Skuggen                                          valgt for ett år
Medlem Solveig Helgaas     valgt for ett år
Medlem Jakob Bakka                                             valgt for ett år
     
Valgkomité:    
Leder Dan Belsnes valgt for ett år
Medlem Carsten Akselsen valgt for ett år
Medlem Jenny Liebermann valgt for ett år
Vara Oddleiv Moe valgt for ett år
               
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset
Bico