6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

Tap av andeler i Sørlandets Golfpark SA

Publisert: 28. februar 2017  av Terje Nilsen

Sørlandets Golfpark SA ble som kjent besluttet oppløst i 2015, men med formell virkning fra mars 2016. Tap ved oppløsning av Sørlandets Golfpark vil derfor være fradragsberettiget for den enkelte andelshaver ved ligningen for 2016 og må kreves på selvangivelsen som skal sendes inn i 2017.

Kjell Arnvard, statsautorisert revisor i iRevisjon, gir følgende oppklarende informasjon:


TAP AV ANDEL I SØRLANDETS GOLFPARK SA.
 
Jeg er bedt om å gi en redegjørelse for fradragsføring av tap av andel i Sørlandets Golfpark SA. Dette må den enkelte gjøre i den selvangivelsen som nå skal innleveres for inntektsåret 2016.
 
Det står å lese i lignings-ABC’en om oppløsning av samvirkeforetak:
 
"Utbetaling fra samvirkeforetak til medlemmene i forbindelse med oppløsning av dette følger reglene om skatteplikt/fradragsrett ved realisasjon av aksjer, se sktl. § 10-31, jf. § 10-30."
 
Det burde derfor være helt på det rene at tap ved oppløsning av Sørlandets Golfpark SA vil være fradragsberettiget ved ligningen for den enkelte andelshaver.
 
Den enkelte andelshaver må nok kunne dokumentere sin kostpris. Således vil de som i sin tid hadde bedriftslån og mottok en andel uten kostnad ved innfrielse av bedriftslånet, ha en kostpris på kr. 0,- for andelen og derved ikke ha lidt noe tap.
 
Den enkelte andelshaver må da bare ta med i sin selvangivelse under post 3.3.8. Her må de opplyse om tapet. Teksten foreslås å være:
 
"Tap andel Sørlandets Golfpark SA, organisasjonsnummer 986 218 998. Sørlandets Golfpark SA ble besluttet oppløst i 2015, uten tilbakebetaling til eierne, men endelig slettet 3. mars 2016."

 
 
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset
Bico