6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

Klubbens planerKlubbens strategiplan kalles Virksomhetsplanen.

Planen adresserer de utfordringer som klubben står overfor ved inngangen til en 5-års planperiode. Vi erkjenner at utfordringene er mange og store, og at problemene må løses gjennom systematisk og målrettet arbeid over flere år.

Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsverktøy som sikrer langsiktighet og kontinuitet i dette arbeidet. Den dekker selvsagt ikke alt; planen fokuserer på de forhold som ansees viktigst for å nå hovedmålet for planperioden.

Virksomhetsplanen revideres årlig og legges frem for godkjenning på klubbens ordinære årsmøter, første gang i februar 2017.

Som et bilag til Virksomhetsplanen ligger Masterplanen.

Masterplanen for banen skal sørge for at medlemmene i Bjaavann Golfklubb alltid vet hva som er klubbens langsiktige og kortsiktige mål for banen.

Den skal bidra til å øke forståelsen og samhandlingen mellom styret, komitéene, daglig ledelse og greenkeeper, og hindre at det oppstår et misforhold mellom medlemmenes forventninger og styrets ambisjoner til kvalitet og utvikling av banen.


Virksomhetsplanen 2018-2023

Masterplan for Bjaavann
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset
Bico