6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

Planlagte styremøter 2016

Styret hadde sitt første møte mandag 27.februar og møteplanen for 2017 ser slik ut:
 
Møte Dato
01/2017 27.02.2017
02/2017 13.03.2017
03/2017 27.03.2017
04/2017 24.04.2017
05/2017 15.05.2017
06/2017 12.06.2017
07/2017 03.07.2017
08/2017 14.08.2017
09/2017 04.09.2017
10/2017 02.10.2017
11/2017 30.10.2017
12/2017 20.11.2017
13/2017 05.12.2017
14/2017 13.12.2017
15/2017 16.01.2018
16/2017 29.01.2018


Styreprotokoller legges fortløpende ut på hjemmesiden.

Styret er der for medlemmene. Vi vil vite hva dere er opptatt av og hva vi kan gjøre for å skape en enda bedre klubb.
Ta derfor kontakt enten på post@bjaavanngk.no, eller ved direkte kontakt med styrets medlemmer.

Bruk oss! En presentasjon av styret og kontaktdetaljer finner dere her.

Arbeidfordeling/oppfølgingsoppgaver i styret er:
 
  Oppfølging på vegne av styret / kontaktperson i styret
Henning Nybegynnerutvalget
Claire Dameutvalget, Golf Grønn Glede, Ekstern markedsføring av klubben/banen, Kiosk
Sally Miljøutvalget, Politiattester, Tilskuddsordninger, Proshop
Irene Kiosk, Hullfadderordning
Lasse Turneringsutvalget
Tor Regnskap/Finans, Medlemsregister, Rapportering, Myndigheter
Terje Arbeidsgiveransvar, Banedrift, Protjenester, Strategi, Samarbeid

 
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Snogg
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS